תכניות העבודה לשנת 2021 יצאו לדרך!

חוברת תוכניות העבודה לשנת 2021 של אגפי המועצה ומחלקותיה, הוצגה בפני חברי מליאת המועצה


בתחילת השבוע, התקיימה ישיבת המליאה החודשית ובה הוצגה חוברת תוכניות העבודה לשנת 2021 בפני חברי המליאה,  לאחר עבודה מקיפה, מעמיקה ויסודית של אגפי המועצה ומחלקותיה.

"בשנה החולפת, פקדה אותנו מגיפה עולמית ששינתה את העולם. התאמנו את פעילותנו למצב, על מנת להתייעל ולהשתפר, כדי לתת לתושבים שירות מיטבי" אמר ראש המועצה אייל בצר, "תוכנית העבודה השנתית של המועצה מקיפה את הפעילות בכל האגפים והמחלקות. התכנית הוכנה על-ידי מנהלי האגפים והמחלקות, בתהליך של חשיבה מעמיקה ותכנון, בהתחשב במצב הנתון, בתקציב המועצה וביעדיה. אנו רואים בתוכניות העבודה כלי מרכזי לניהול פעילותה של המועצה. כלי, המאפשר שימוש נכון ואפקטיבי בתקציב הציבורי, בתיאום בין המחלקות השונות, לקידום יעדי המועצה.

השנה, בחרנו להקדיש את נושא החוברת לתוצרת החקלאית הנפלאה של עמק יזרעאל. רוב שטחי המועצה שלנו הינם שטחים מעובדים - 250 אלף דונם מתוך 330 אלף דונם. כמו על כולנו, גם על חקלאי העמק עברה שנה מאתגרת, שהצריכה חשיבה מחוץ לקופסה. שנה שבה התברר, מעבר לכל ספק, שעמק יזרעאל הנו 'אסם התבואה' של המדינה והמדינה חייבת לשמור על הביטחון התזונתי של אזרחיה, בעתות משבר, כמו גם בשגרה. חשיבותם של חקלאי העמק במשוואה הזו, הנו קריטי. זו גם אחת הסיבות המרכזיות לכך שאנו מתנגדים בכל תוקף להקמת שדה תעופה בעמק!"

"לאחר עבודה מקיפה, מעמיקה ויסודית של צוותי האגפים והמחלקות במועצה, נקבעו תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת 2021. השנה, עמדה בפנינו משימה מורכבת יותר בשל ההתמודדות המיוחדת שהביאה עמה תקופת הקורונה. למרות חוסר הוודאות הכלכלי, ששרר במדינה, הצלחנו להיצמד לתוכניות העבודה של השנה החולפת ולהרכיב תקציב מאוזן ואפקטיבי לשנה הקרובה", אמרה רינת זונשיין מנכ"ל המועצה, "התוכניות, המוצגות בפירוט בחוברת זו, מציגות את מטרותינו לשנה הקרובה ואת מדדי ההצלחה להגשמתם, על פי המיקודים האסטרטגיים, שהציב ראש המועצה. שיטה זו מאפשרת לנו לחלק את המשאבים בצורה מיטבית ולהמשיך להרחיב ולשפר את מגוון השירותים הניתנים לתושבי המועצה."

תכנית העבודה השנתית מקיפה את פעילות המועצה. הכנתה דרשה חשיבה מעמיקה ותכנון, תוך התייחסות לתקציב המועצה וליעדיו, כדי לספק לתושבי המועצה שירות מיטבי, תוך שמירה על שקיפות מרבית.

תכניות העבודה לשנת 2021