1. הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת. יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה, ולא יאוחר מ – 30 בנובמבר באותה שנה.

2. הנחה תינתן לזכאי.ת עבור הנכס שבו מתגורר.ת בפועל, בתנאי שהזכאי.ת רשום.ה במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה על שמו/שמה או על שם בן/בת הזוג.

3. טבלת הנחות מעודכנת לשנת 2021

4. טפסים להגשת בקשה להנחה 

5.. לצורך בחינת זכאות להנחה, יש להגיש למינהל ההכנסות במועצה את טופס הבקשה להנחה, ביצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
שימו לב - בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תיבדק.

6. זכאי ביטוח לאומי, משרד הביטחון ונכי רדיפות הנאצים - ההנחות ניתנות על פי רשימות, המתקבלות במינהל ההכנסות במועצה.
באחריות הזכאים לוודא קבלת ההנחה בתחילת כל שנה ולפנות למינהל הכהנסות, ככל שלא ניתנה הנחה.

הגשת בקשה להנחה בארנונה.pdf