1. הנחה בארנונה תקפה לשנת כספים קלנדרית אחת. יש להגיש בקשה להנחה בתחילת כל שנה, ולא יאוחר מ – 30 בנובמבר באותה שנה.

2. הנחה תינתן לזכאי.ת עבור הנכס שבו מתגורר.ת בפועל, בתנאי שהזכאי.ת רשום.ה במרשם התושבים בכתובת זו וחשבון הארנונה על שמו/שמה או על שם בן/בת הזוג.

3. לטבלת הנחות מעודכנת לשנת 2023 - לחצו כאן

4. טפסים להגשת בקשה להנחה בארנונה - לחצו כאן  

5.. לצורך בחינת זכאות להנחה, יש להגיש למינהל ההכנסות במועצה את טופס הבקשה להנחה, ביצרוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות.
שימו לב - בקשה שתוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תיבדק.

6. זכאי ביטוח לאומי, משרד הביטחון ונכי רדיפות הנאצים - ההנחות ניתנות על פי רשימות, המתקבלות במינהל ההכנסות במועצה.
באחריות הזכאים לוודא קבלת ההנחה בתחילת כל שנה ולפנות למינהל הכהנסות, ככל שלא ניתנה הנחה.

להגשת בקשה לתשלום ארנונה בשוברים דיגיטליים - לחצו כאן