תושבים יקרים,

במסגרת מאמצי המועצה להתייעל ולהשתפר, כדי להעניק לכם את השירות המיטבי, החלטנו לגבש תכנית עבודה שנתית שתקיף את פעילות אגפי המועצה ומחלקותיה. הכנת התכנית דרשה ממנהלי האגפים והמחלקות חשיבה מעמיקה ותכנון, תוך התייחסות לתקציב המועצה וליעדיו.

אנו מצרפים לעיונכם את תכנית העבודה של המועצה לשנת 2021, הכוללת סקירת פעילות כללית של כל אגף ומחלקה, בחירת היעדים העיקריים, ציון משימות מרכזיות והצבת לוחות זמנים בהתאמה.
מעיון בחומר, ניתן ללמוד על המחשבה הרבה, העבודה היסודית והאיכות המקצועית של כל השותפים בהכנת התכנית.

חוברת זו תשמש כלי עבודה מרכזי ואבן בוחן, לאורה תתנהל עבודת המועצה בשנת העבודה שבפתח. הלקחים והתובנות, שנפיק בתום שנת העבודה הבאה, ישמשו אותנו בהכנת תכנית העבודה לשנת 2021.

אני מודה לכל העושים במלאכה על העבודה שהושקעה בבניית התכנית, על מנת להעניק לכם, התושבים, את השירות הטוב ביותר.

בברכה,

אייל בצר
ראש המועצה

חוברת תכניות העבודה לשנת 2021