• קליטת עולים עם בואם לארץ במסגרת תכנית "בית ראשון במולדת", לתקופה של חצי שנה עד שנה. התכנית כוללת אולפן עברית למבוגרים, שיבוץ ילדים במסגרות חינוך, ליווי וסיוע בקשר עם מוסדות וארגונים, סיורים בארץ, תכניות העשרה להכרת הארץ ותרבותה.
  • תכנית לקליטה והכשרה של רופאים עולים, בעלי ותק מקצועי, עד הבחינה לקראת קבלת רשיון לעסוק ברפואה בישראל.
  • הכוונה והדרכה של תושבים חוזרים ושל עולים במסגרת "הזדמנות שניה".
  • סיוע לעולים, לקראת תום התכנית, במציאת עבודה ובהתארגנות לקראת מעבר לדיור עצמאי.
שירה רגב
קליטת עלייה
04-6520018