• מיון, קליטה, ניוד וסיום עבודה
  • טיפול בזכויות סוציאליות של העובדים: קרן פנסיה, קרן השתלמות וקופת גמל
  • יישום חוקת העבודה
  • ניהול נוכחות עובדים
  • קשר עם גורמי חוץ (משרדי ממשלה, ארגוני עובדים) ופנים (הנהלת המועצה, עובדים, מנהלים)

כניסה למערכת דואר אלקטרוני

כניסה למערכת נוכחות חילנט

דיווח תקלות מחשב

הצטרפות לוועד העובדים - עובד חדש