עובד/ת יקר/ה

ברצוננו להודות לך על שנות עבודתך במועצה האזורית עמק יזרעאל ולהביע בפנייך את הוקרתנו על עבודתך המסורה.

במטרה להקל עליך, קיבצנו עבורך מידע והסבר לקראת פרישה.

ניסינו לפרוש בפניך כאן את הזכויות הכספיות המגיעות לך ממקום העבודה וכן זכויות מתחום ביטוח לאומי, פנסיה ומס הכנסה.

 

רצוי מאוד לקרוא את ההסברים בעיון, משום שהיא נותנת מידע בנוגע לפרישתך.

* חשוב להדגיש כי בכל מקרה לא יבוא במידע זה בא במקומם של חוקים או הסכמים חתומים

 

הסברים אלו הינם כלליים. לפרטים נוספים, יש לפנות ישירות לנותן השירות.

לשאלות ועדכונים ניתן לפנות אל מח' משאבי אנוש ושכר


אנו מאחלים לך פרישה נעימה, בריאות טובה, אריכות ימים והמשך עשייה פורייה

  

תעודת אזרח/ית ותיק/ה

בהגיעך לגיל פרישה על פי חוק הנך זכאי/ת לתעודת אזרח ותיק המונפקת ונשלחת על ידי המשרד לאזרחים ותיקים.

כרטיס זה מקנה הנחות לאתרי תיירות רבים, בתי קולנוע, מוזיאונים, תיאטרון ונסיעה בתחבורה ציבורית (הנחה בתחבורה ציבורית ניתנת לנשים מגיל 60 ולגברים מגיל 65).

לתשומת ליבך, ייתכן שלצורך קבלת הטבה תידרש/י להציג תעודת אזרח/ית ותיק/ה בצירוף תעודה מזהה.

ליוצאים לחו''ל -תעודת אזרח/ית ותיק/ה הנושאת את השם המלא של האזרח/ית הוותיק/ה בשפה האנגלית, עשויה להקנות הנחות בחו''ל, בהתאם לכללים החלים שם.

לקבלת הכרטיס או חידוש ובירור ניתן לפנות למוקד מידע לזכויות אזרחים וותיקים: *8840 02-6547025 או לפקס: 02-6547049  אתר המידע לזכויות אזרחים ותיקים

 

הנחה בארנונה

אזרח/ית ותיק/ה המקבל קצבת זקנה, זכאי/ת להנחה בארנונה עד 25% עד 100 מ''ר הראשונים בדירה.

ההנחה בארנונה אינה אוטומטית ודורשת הגשת בקשה פרטנית למחלקת הגבייה ברשות בה אתם מתגוררים.

 

הנחות בתחום הבריאות

הטבות מגיעות לאזרחים ותיקים בכל קופות החולים בישראל.

משפחה שבה לפחות אחד מבני הזוג הגיע לגיל 67 זכאית להנחה בתשלום מתקרת הרבעון הקלנדרי. ניתן לקבל את ההנחה אף קודם לכן ויש לבדוק זאת מול קופת החולים.
חברי קופת חולים מעל גיל 75 זכאי להנחה בדמי השתתפות עצמית עבור תרופות. מומלץ כי אזרחים ותיקים יפנו לקופת חולים בה הם חברים ויבדוק את הכיסוי הבטוחי לו הם זכאים על-פי תשלומיהם, לרבות זכאות לשב''ן (שירותי בריאות נוספים ) ולביטוח סיעודי.

לתשומת הלב: קיים שוני בין קופות החולים לגבי ההטבות הניתנות.

למידע מדויק ניתן לפנות ישירות לקופות החולים:

 

קופה

טלפון

אתר אינטרנט

כללית

2700*

CO.IL.CLALIT.WWW 

מכבי

5553*

 

MACCABi4U.CO.IL.WWW

לאומית

1-700-507-507

IL.CO.LEUMIT.WWW

מאוחדת

3833*

MEUHEDET.CO.IL.WWW

 

 

ביטוח לאומי

קצבת זקנה של המוסד לביטוח לאומי מבטיחה לזכאים הכנסה חודשית קבועה. גיל הפרישה המזכה בקצבת זקנה לגברים הוא 67 ולנשים 62-64 (תלוי בשנת הלידה).
בגיל זה, הזכאות לקצבת זקנה מותנית במבחן ההכנסות (מעבודה, הכנסה משכירות וריבית על השקעות).

לגבר בגיל 70 ולאישה בגיל 68 (גיל זה עולה בהדרגה ויגיע בעתיד לגיל 70) תשולם קצבת הזקנה בלי קשר להכנסתם.

הזכאות לקצבה מותנית בכך שהמבוטח/ת הינו/ה תושב/ת ישראל שהיה מבוטח פרק זמן כנדרש בחוק, ואשר שולמו עבורו דמי ביטוח בחוק.

גמלאי/ת שעבד/ה יותר מ-10 שנים י/תקבל תוספת של 2% עבור כל שנת עבודה שמעבר ל-10 השנים הראשונות. בסך הכל התוספת לא תעלה על 50% מהקצבה.

הגמלאי /ת זכאי/ת לקצבה גם אם עובד/ת בעבודה כלשהי ומשתכר/ת עד לסכום מסוים.

 

מומלץ לברר תחילה עם המוסד לביטוח לאומי מה שכר העבודה המרבי שניתן לקבל על מנת שלא להפסיד חלק ניכר מקצבת הזקנה, או את כולה.

 

לגמלאי/ת שמגיע/ה לגיל פרישה המזכה בקצבת זקנה וממשיך/ה לעבוד, יש את הזכות לוותר על קצבת זקנה אם הכנסותיו/ה עולות על ההכנסה המזכה בקצבת זקנה. עבור כל שנה בה עלו הכנסותיו/ה מהעבודה על המותר, י/תקבל פיצוי של 5% עד לגיל הזכאות (70 גברים 68 נשים ומעלה) ועד לסכום המקסימלי הקבוע בחוק.

חודשיים לפני גיל הזכאות לפרישה, נשלח מביטוח לאומי בדואר טופס תביעה לקצבת זקנה. את הטופס יש למלא ולהחזירו לביטוח לאומי. ניתן להחזיר את הטפסים בפקס, דואר או תיבת שירות הנמצאת בסניפי ביטוח לאומי. אם לא התקבל הטופס חודשיים לפני גיל הזכאות לקצבת זקנה יש לפנות לביטוח לאומי.

במידה והגשת תביעה לאחר גיל הפרישה ישולם תשלום רטרואקטיבית של עד 12 חודשים מיום התביעה.

 

קצבת הזקנה משולמת ב-28 בחודש (בעבור אותו חודש) לחשבון הבנק ומנוכים ממנה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

ככל שגמלאי/ת ממשיך/ה לעבוד לאחר גיל פרישה ומקבל/ת קצבת זקנה, הכנסתו/ה מעבודה פטורה מניכוי דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות. (יש לדווח למחלקת שכר על קבלת קצבת זקנה). ניתן לקבל תוספת עבור בן זוג וילד (עד גיל 24) בתנאים מסוימים.

 

בכל שאלה, ניתן לפנות לביטוח לאומי.

שירות הייעוץ במוסד לביטוח לאומי: 02-6463400, 02-6709857. השירות עוזר במילוי טפסים ונותן מידע על זכויותיך בביטוח לאומי.

ניתן לקבוע פגישה, להלן פרטי ההתקשרות של הסניפים הקרובים:

חיפה: שד' פלי"ם 8 פקס: 04-8134900

עפולה: מנחם אוסישקין 1 פקס: 04-6526086

נצרת עילית: רחוב עמל 1 פקס: 04-6027470

מוקד מרכזי: 04-8812345 או 1-222-6050 או 6050*

 

תשלומי פרישה

במועד הפרישה יבוצע גמר חשבון המתייחס לרכיבים הבאים:

 

1. פדיון ימי חופשה

במידה ונצברו לזכות העובד ימי חופשה יהיה זכאי לפדיונם: עובדי מועצה, יובלי העמק, החב' הכלכלית, ויזרעאלים
- עובד שעבד 5 ימי עבודה זכאי לפדיון ימי חופשה של עד 55 ימים.
- עובד שעבד 6 ימי עבודה זכאי לימי חופשה של עד 65 ימים.
חתנס, בית האמנויות, כחול לבן, סב יום –  עליכם לבדוק זכאותכם מול מח' משאבי אנוש

2. פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו


עובדי מועצה
עובד מעל גיל 50 שעבד 10 שנים ברציפות כעובד קבוע זכאי לפיצוי ימי מחלה לפי התנאים הנ"ל:
א. ניצל העובד 36% עד 65% מסה"כ ימי המחלה שהגיעו לו במשך כל תקופת עבודתו, יהיה הפיצוי בשיעור שכר של 6 ימים עבור כל 30 יום מיתרת ימי המחלה.
ב. ניצל העובד פחות מ-36% מסה"כ ימי המחלה שהגיעו לו במשך כל תקופת עבודתו, יהיה הפיצוי בשיעור שכר של 8 ימים על כל 30 יום מיתרת ימי המחלה.
ג. ניצל העובד יותר מ-65% מסה"כ ימי המחלה שהגיעו לו במשך כל תקופת עבודתו, לא ישולם לו כל פיצוי.

עובד שיצא לגמלאות לפני גיל 57 יקבל את פיצוי ימי המחלה בשכר באופן יחסי לפי השיעורים הבאים כפוף לסעיף 2:
א. עובד שסיים עבודתו בגיל 50 – 30%
ב. עובד שסיים עבודתו בגיל 53 – 60%
ג. עובד שסיים עבודתו בגיל 56 – 90%
ד. עובד שסיים עבודתו כתוצאה מפסילה מטעמי בריאות תחושב זכאותו לפי 100% (כפוף לסעיף 2) ללא התייחסות לגילו.

עובדי עמותות חתנס.בית האמנויות, כחול לבן, סב יום –  על פי החוק אין פיצוי על ימי מחלה.

3 הבראה

בזמן פרישת העובד חישוב הזכאות יעשה עבור השנה שלא קיבל תשלום עבורה ועבור החודשים של שנת הפרישה, וזאת לפי היקף משרתו ולפי הוותק שצבר בעבודה.

 

4. קרן השתלמות

על העובד לפנות לקופת הגמל בה מתנהלת קרן ההשתלמות לצורך פדיון הכספים.

פדיון כספי קרן השתלמות כוללים את חלקו של העובד וחלקו של המעביד, לרבות כל הרווחים שנשאה הקרן.

הקרן פטורה מתשלום מס הכנסה בתנאים הבאים:

- השלמת 6 שנים בקרן בכל גיל.

- בעת פרישה: גבר בגיל 67 אישה בגיל 64, לאחר 3 שנים מהמשיכה האחרונה.

 

5. קופות גמל

מחלקת השכר תשלח לפורש מכתב הרשאה לשחרור כספים מקופות הגמל שהצטברו לזכותו.

 

מס הכנסה

טופס 161

טופס שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס אודות גובה הפיצויים או מענקי הפרישה שקיבל העובד בעת פרישה לפנסיה. טופס 161 נשלח לפורש בדואר רק לאחר סיום העסקה על ידי מחלקת השכר. את הטופס המקורי יש להעביר לפקיד השומה במס הכנסה. העובד יקבל ממס הכנסה טופס תיאום מס לפיצויים ויעבירו  לקופת הפנסיה.

טופס 161/א

טופס המוגש למס הכנסה יחד עם טופס 161. טופס זה הינו מסמך שהעובד ממלא בעת סיום יחסי עובד-מעביד, ובו הוא מנחה את מס ההכנסה כיצד לנהוג בכספי מענק הפרישה שלו:

האם מעוניין למשוך את הכספים או את חלקם,
האם מעוניין להשאיר את הכספים ולייעד אותם להמשך פיצויים בעת עזיבת מקום עבודה בעתיד או האם מעוניין לייעד אותם לפנסיה.

המלצה: רצוי להתייעץ עם יועץ פנסיוני או יועץ מס לפני מילוי טופס 161/א. מחלקת שכר במועצה על פי חוק אינה רשאית לייעץ בנושא.

מס הכנסה

חיפה: שד' הפלי"ם 15, טלפון: 04-8630000

עפולה: רחוב ירושלים 4, טלפון: 04-6529999

נצרת: פאולוס השישי 701, טלפון: 04-6458038

 

פנסיה תקציבית

על מנת שהגמלאי יוכל להיערך כראוי ליציאה לפנסיה ישנה אפשרות לפנות למח' שכר ולבקש הדמיה לקצבת הפנסיה החודשית.

הפנסיה תשולם לגמלאי על ידי המועצה כל ימי חייו ולאחר מותו ישולם לשאר, אחוז מסוים מהפנסיה למשך כל החיים.

 

מענק בגין שנים עודפות

עובד אשר צבר במהלך עבודתו ותק לפנסיה העולה על הותק המרבי (35 שנה) זכאי לתשלום פיצויים בגין שנים עודפות.

גובה הפיצוי יהיה משכורת חודשית אחת עבור כל שנת שירות נוספת לפי רכיבי השכר בגינם משולמים פיצוי פיטורין (רק על שנות עבודה מגיל 18 ומעלה) ובתנאי שהגיע לגיל 60 (עובד שטרם מלאו לו 60 אינו זכאי לפיצויים בגין שנים עודפות).

פרישה מרצון

- עובד שעבד 10 שנים זכאי לפנסיה מגיל 60 ומעלה ובתנאי ששיעור משרתו מעל לשליש. תקופות שבהן עבד פחות משליש משרה לא יובאו בחשבון לצורך חישוב הגמלה ובגינן לא יהיה זכאי לקצבה אלא לפיצויים.

- העובד זכאי לקצבת פרישה בגובה של 2% לכל שנת עבודה יחסית להיקף במשרה בה עבד.

- הפנסיה המרבית שעובד יכול לקבל היא בשיעור של 70% ממשכורתו. הפנסיה תחושב לפי המשכורת הקובעת הכוללת דרגת פרישה.

רצף זכויות

עובד שלפני עבודתו במועצה עבד במוסדות ציבוריים (משרד ממשלתי, רשות מקומית וכו') ובוטח בפנסיה וותיקה או תקציבית, זכאי לרצף זכויות .ולפיכך מומלץ להודיע על כך בהקדם למח' משאבי אנוש

רצף זכויות הוא הסכם הקיים בין מקומות עבודה שבהם נהוגה פנסיה תקציבית וחלק מהקרנות הוותיקות ,לפיו תשולם הפנסיה כולה ממקום העבודה האחרון עבור כל שנות הוותק שנצברו בכל מקומות העבודה של העובד ,וזאת בתנאי שמקום העבודה/קופת הפנסיה הוותיקה יתחייבו להעברת הכספים למועצה. סכום הפנסיה לא יעלה על 70% מהמשכורת הקובעת הגבוהה.

 

הגדלת שיעור הגמלה

תיעשה באחד מהמקרים הבאים:

א. הורה שכול – 6% (משפחות חיילים שנספו במערכות ישראל;)

ב. הגדלה בגין אחוזי נכות על פי חוות דעת של הוועדה הרפואית המחוזית שבעבורם העובד אינו מקבל קצבה/פיצוי מגורם אחר.

דרגת פרישה

דרגת פרישה הינה דרגה לכל דבר ועניין. ערך דרגת פרישה תשפיע על חישוב זכויות העובד בעת פרישה.

דרגה תוענק במקרים:

א. עובד אשר ביום פרישתו ימלאו 3 שנים לפחות לשהותו בדרגה הנוכחית יועלה בדרגה מלאה.

ב. עובד אשר ביום פרישתו ימלאו שנה אחת לפחות לשהייתו בדרגה יועלה בחצי דרגה.

 

היוון

משמעות היוון היא קבלת הכסף במזומן בערך מופחת עד רבע מהקצבה של 6 שנים. זכאי לקצבה יוכל להגיש בתוך שנתיים מיום הפרישה בקשה להיוון עד 25% מהקצבה של 6 שנים ולקבל סכום חד פעמי מוקטן.

תשלום הקצבה השוטף יוקטן במשך 6 שנים, בהתאם לשער היוון.

לאחר ביצוע היוון אין אפשרות להתחרט.

ביגוד

בגמלה החודשית תשולם תוספת ביגוד לפי אחוז הפנסיה.

קצובת הבראה

בגמלה החודשית ישולמו דמי הבראה לפי אחוז הפנסיה.

מענק יובל

עובד בעל ותק של 25 שנה ומעלה זכאי למענק יובל.

עובד הפורש לגמלאות יהיה זכאי לתשלום מענק יובל, יחסית לשיעור גמלתו. הנ"ל אינו חל על עובדים בהסכם בכירים.

שי לחגים
מטעם ועד העובדים ישלח בצ'ק לחברים בוועד פעמיים בשנה.

עדכון פרטים אישיים

על הגמלאי להודיע מידית למחלקת שכר על שינוי מצב משפחתי, שינוי כתובת, בנק וכל שינוי אחר, באמצעות מילוי טופס 101 במחלקת השכר במועצה.

בכל תחילת שנה קלנדרית, יקבל הגמלאי בדואר ממחלקת שכר טופס 101 אותו יש לעדכן ולהחזירו בצרוף צילום תעודת זהות עם הספח.

קצבת שארים

גמלאי של המועצה אשר הלך לעולמו, זכאי בן/בת זוגו לקצבת שארים בשיעור של 60% מהגמלה או 40% מהשכר הקובע לגמלה (הנמוך מבניהם) וזאת מהחודש הראשון לאחר מועד הפטירה.

חובת המשפחה להודיע למח' משאבי אנוש בצירוף:

- תעודת פטירה.

- טופס 101 – פרטי השאר.

- צילום ת.ז והספח של השאר.

מועדון "שלך"

קרן "שלך" לגמלאי מעניקה זכות לגמלאי הרשות המקומית להיות חברים במועדון המסבסד פעילויות ומעניק מגוון הטבות בעולמות תוכן שונים ביניהם:

צרכנות, תרבות נופש ופנאי. ההטבה לא ניתנת במועד הפרישה אלא אחרי תקופה מסוימת. בכל שאלה תוכלו לפנות למרכז המידע בטלפון: 073-2244344

 

פנסיה צוברת

בכדי להיערך כראוי לפרישה יש באפשרות העובד לפנות לקופת הפנסיה ולבקש הדמיה לקצבת הפנסיה החודשית.

מידי חודש מופרשים מהשכר כספים לקופת פנסיה של העובד.

המעסיק מפריש – 7.5% לפנסיה ו-8.33% לפיצויים.

מן העובד מנוכים 7% לפנסיה.

כספי הפיצויים הינם חלק מכספי הפנסיה שהעובד עתיד לקבל כקצבה חודשית.

במידה והחליט העובד למשוך את כספי הפיצויים בעת הפרישה, גובה הקצבה החודשית העתידית יקטן באופן משמעותי .

גובה החיסכון הפנסיוני בעת הפרישה נקבע בעיקר על ידי גובה ההפקדות החודשיות, תקופת החיסכון עד לפרישה והתשואה שהשיגה הקרן לאורך השנים.

ניתן לפרוש ולקבל פנסיה החל מגיל 60. ככל שגיל הפנסיה יהיה מוקדם יותר הפנסיה שתשולם תהיה נמוכה יותר.

 

ככל שהחליט העובד/ת לפרוש לגמלאות, עלי/הו לפנות לקופת הפנסיה לפחות שלושה חודשים לפני מועד הפרישה בצירוף המסמכים שלהלן:

- מכתב מהמעסיק על תאריך צפוי לסיום העסקה.

- צילום ת.ז של העובד ובן זוגו כולל הספח.

- צילום המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק הכולל לוגו חותמת וחתימת הסניף.

 

בקופת הפנסיה יש למלא את הטפסים שלהלן:

- טופס 101 – כרטיס עובד של קופת הפנסיה.

- טופס תביעה לקבלת הקצבה.

קיימים מספר מסלולי פרישה. על העובד להחליט על מסלול הפרישה שמתאים לו וזאת בהתייעצות עם קופת הפנסיה שלו או יועץ פיננסי.

כל בעיה או שאלה ניתן לפנות לקופת הפנסיה של העובד.

להלן כתובות וטלפונים של חברות הפנסיה:

 

שם החברה

כתובת

כתובת למשלוח דואר

טלפון

מנורה מבטחים

יגאל אלון 65 ת"א

ז'בוטינסקי 7 רמת גן

*3876

הראל

אבא הלל 3 רמת גן

ת.ד 1999 רמת גן, מיקוד 5211802

03-754777

מגדל

היצירה 2, קריית אריה פתח תקווה

רח' היצירה 1 ת.ד 3063 פתח תקווה, מיקוד 4951227
אבשלום גיסין 78, פ"ת

03-9201010

כלל

אבשלום גיסין 78, פ"ת

ראול ולנברג 36, ת.ד 58250 תל אביב 6136902

03-711110
*5654

אלטשולר שחם

הברזל 19א' תל אביב

הברזל 19א', תל אביב, 6971026

*5054

אקסלנס נשואה

אפעל 25 קריית אריה פתח תקווה

אפעל 25 קריית אריה פ"ת, 4951125

03-7536655

הפניקס

רחבעם זאבי 2 גבעת שמואל

דרך השלום 53, גבעתיים

03-7332222

פסגות

אחד העם 14 תל אביב

אחד העם 14, תל אביב

03-7968774

רום

אחד העם 9 תל אביב

אחד העם 9 ת.ד 29269, תל אביב מיקוד 6525101

03-6868000

  

דרכי התקשרות

דרכי התקשרות עם מחלקת משאבי אנוש ושכר

שם תפקיד טלפון דוא"ל
אביטל אלמוגי מנהלת מח' שכר 04-6520158 avital@eyz.org.il
ענת עומר חשבת שכר 04-6520036 anato@eyz.org.il
נעמה בן עמי חשבת שכר 04-6520723 naamab@eyz.org.il
ענת דומינסקי מנהלת מח' מש"א 04-6520035 anatd@eyz.org.il
מרב ברנדט שתיל רכזת מש"א 04-6520157 meravbs@eyz.org.il
נוי בן גל רכזת מש"א 04-6520120 noyb@eyz.org.il
כרמית מלכי רכזת מש"א 04-6520037 carmit@eyz.org.il
רחלי אבידב מ"מ מנהלת רווחת הפרט 04-6520081 racheliav@eyz.org.il

 

פקס: 6520155

 

לקראת גיל פרישה חובה (67 לגבר ולאשה) יוזמנו העובדים למח' משאבי אנוש ושכר, להסבר על תנאי הפרישה.

אנו מאחלים לך הצלחה בהמשך דרכך!