אגף קהילה ורווחה
04-6520066/7
 

המחלקה לטיפול באדם עם מוגבלות נותנת שירותים לתושבי המועצה המתגוררים בה ולתושבי המועצה המשולבים במסגרות חוץ ביתיות ולבני משפחתם.

אילו שירותים ניתנים?

  • ייעוץ, הדרכה ותמיכה.
  • ליווי בתהליכי שיקום והשמה (שילוב במסגרות כגון; מעון, תעסוקה, דיור ועוד).
  • תיווך לנותני שירותים בקהילה
  • קשר עם גורמי ממשלה (משרד הרווחה, ביטוח לאומי קופת חולים וכו')
  • מיצוי זכויות
  • שירות משלים למשפחות וקהילות

למי פונים?

יש לפנות לעובד/ת הסוציאלי/ת של היישוב בו מתגוררים, על מנת להתחיל תהליך הכרות.  

רשימת עובדות ביישובים

מהם המסמכים הבסיסיים הנדרשים לפתיחת התיק?

  • ללקוח מעל גיל 18 עם מוגבלות תעודת זהות או צילום שלה (כולל הספח). לילדים עם מוגבלות עד גיל 18 יש להגיע עם תעודת הזהות של ההורים או צילום שלה (כולל ספח).
  • בגילאים 18 ומעלה, אם יש למבקש אפוטרופוס  /  תומך החלטות, יש להצטייד בצו אפוטרופסות / תומך החלטה.
  • חלק מהשירותים מותנים בהשתתפות עצמית של המבקש ולכן יש להמציא אישורים על הכנסות ומצב עו"ש מהבנק.

מה חשוב לדעת אודות השירותים הניתנים באגף קהילה ורווחה?

השירותים מותנים בהכרה של משרד הרווחה וניתנים בהתאם ל- 3 סוגי מוגבלויות:

השירותים ניתנים בהתאם לתקציבי משרד הרווחה. ברוב השירותים קיימת השתתפות עצמית הנקבעת ע"פ מבחן הכנסות, בהתאם לתקנות הנקבעות ע"י משרד הרווחה.

עמותות וארגונים פרטיים המעניקים את השירותים השונים, עובדים בשיתוף פעולה עם אגף קהילה ורווחה ובפיקוח משרד הרווחה וניתנים ברחבי המועצה ומחוצה לה.

השירותים של משרד הרווחה ניתנים ללא תלות בזכאות האדם במוסד לביטוח לאומי.

ליאת בן משה
מנהלת המרכז היזרעאלי למשפחות מיוחדות
04-6520066/7

סהר חרובי
רכזת תחום מוגבלויות
04-6520066/7