דלג לתוכן העמוד

רכישת המכרז סייע/ת גנן/ת

סייע/ת גנן/ת

תאריך התחלה
31/07/2022
תאריך סיום
03/08/2022

מספר מכרז59/2022

היחידה: מחלקת הגיל הרך והגנים

דרגת המשרה ודירוגה: דירוג מינהלי, דרגה בהתאם להשכלה

היקף העסקה7 שעות ביום, 5 ימים בשבוע

סוג המכרז: הליך הגון, שיוויוני ושקוף

תיאור התפקיד: טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהלת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות המועצה ומשרד החינוך.

עיקרי התפקיד:

 • הכנת הגן לקראת יום לימודים.
 • אחריות על תחום הזנת הילדים בגן.
 • מתן סיוע פיזי לילדי הגן ודאגה לניקיונם ורווחתם.
 • שמירה על ניקיון הגן וסביבתו.
 • סיוע בשמירה על בטיחות ילדי הגן.
 • תמיכה בגננת במימוש תכנית העבודה של הגן.
 • החלפת הגננת בהיעדרה ובהיעדר גננת מחליפה.

תנאי סף:

ידע והשכלה

 • השכלה: 12 שנות לימוד
 • קורסים והכשרות מקצועיות:
  - סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי
  - סיים בהצלחה קורס עזרה ראשונה.
 • שפות: עברית ברמה גבוהה.
 • יישומי מחשב: לא נדרש.

רישיון מקצועי: לא נדרש
ניסיון מקצועי: לא נדרש
ניסיון ניהולי: לא נדרש
רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין, תשס"א-2001

הגבלת כשירות: לפי סעיף 16 לחוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969:

 • עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי
 • סיום קורס סייעות המאושר על ידי משרד החינוך, וזאת תוך שנתיים מיום תחילת המינוי
 • העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:

- הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה
- הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כיח לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך
- הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים

מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 • ניקיון ודאגה להיגיינה אישית ולהזנה לילדים
 • עבודה עם ילדים

כפיפות

כפיפות מקצועית וארגונית למנהלת הגן

כפיפות מנהלתית למנהלת מחלקת הגיל הרך והגנים

הליך המיון למשרה: 

המשרה פטורה ממכרז בשל מתח הדרגות לתפקיד.

המועצה אינה מתחייבת לזמן את כל המועמדים העומדים בתנאי הסף לראיון לצורך איוש המשרה.

צוות בהרכב מנהלת משאבי אנוש ומנהלת מחלקת הגיל הרך והגנים ימיין את המועמדים העומדים בתנאי הסף, יראיין אותם ויבחר מתוכם את המועמדת המתאימה ביותר לאיוש המשרה.

בנתונים ובכישורים שווים, תינתן עדיפות למועמדת המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם ברשות המקומית. 

מנהלה:
מועמדות שתוגש ללא תעודות, אישורים תומכים על השכלה וניסיון - לרבות קורות חיים ושאלון אישי למועמד/ת - לא תיבחן.

ניתן להגיש קורות חיים עד 03/08/2022

להגשת מועמדות - לחצו כאן ניתן לפתוח את הקישור רק באמצעות Chrome