חברי הוועדה הציבורית לבחינת נושא שדה תעופה משלים


הוועדה ציבורית שמונתה על ידי מליאת המועצה האזורית עמק יזרעאל לבדיקת נושא שדה התעופה המשלים לנתב"ג יצאה לסיור עבודה ולימוד בנתב"ג ויישובי הסביבה. הוועדה הוקמה ואושרה במליאת המועצה, עומד בראשה סגן ראש המועצה ומ"מ, עידו דורי ובין חבריה נמנים אנשי איכות סביבה, תיירות, תעופה, יישובים סמוכי גדר, מהנדסים, תעשיינים, חקלאים ועוד.

 

כחלק משלבי לימוד הנושא ,בוצע הסיור שתכליתו לימוד מהשטח של נושאים שונים שיסייעו בעדנו לגבש המלצות שיובאו למליאת המועצה לקבלת החלטה מועצתית בנושא. במהלך היום, נפגשו חברי הוועדה עם איריס רז, מנהלת היחידה לאיכות הסביבה ברשות שדות התעופה, אשר סיפרה על הפעילות בנתב"ג וסקרה את תכנית המתאר לפיה מופעל השדה. רז תיארה את הקונפליקטים הסביבתיים מול היישובים וכן את אילוצי פעילות השדה. רז סיירה עם חברי הוועדה בשדה והציגה את המתקנים, המיגון האקוסטי בשדה וכן הפעילות הסביבתית בנתב"ג.

 

בהמשך, יצאו חברי הוועדה למועצה האזורית חבל מודיעין, שם נפגשו עם ראש המועצה שמעון סוסן, מנכ"ל המועצה והיועצת הסביבתית של המועצה. לאחר סקירה על המועצה ויישוביה, סיפרו המארחים על הקשר עם רשות התעופה האזרחית, מטרדי הרעש מהם סובלים חלקית בעיקר שני יישובים במועצה והדרכים למזעורם. ראש המועצה האזורית חבל מודיעין סיפר לחברי הוועדה על התועלות מהשדה בתחום הארנונה (איירפורט סיטי), תעסוקה, ביקושים גבוהים ועוד. חברי הוועדה שמעו על הדרכים בהם נערך פיקוח על פעילות נתב"ג – הן באמצעות התמ"א והן באמצעות וועדות מקצועיות של משרד הפנים. בהמשך, נערכו פגישות גם בקיבוץ בארות יצחק ובכפר טרומן, בהן צפו חברי הוועדה בנחיתות מטוסים, וכן שוחחו עם חברי הקיבוץ שתיארו את הקשר עם רת"א וגם סקרו את מאבקם אל מול השינויים התפעוליים שהתרחשו בשדה. 

 

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל אמר השבוע: "המועצה הבהירה שהיא מתנגדת להקמת שדה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל. עם זאת, אנחנו מבססים את החלטותינו ופניותינו על בדיקה מעמיקה של כל הנתונים. הוועדה הציבורית לבדיקת הקמת שדה תעופה משלים ברמת דוד, יצאה לסיור למידה בנתב"ג ויישובי הסביבה, כדי להבין את הנושא לעומק ולגבש המלצות למליאת המועצה, לדיון ולהחלטות. בקרוב ניפגש גם עם שר התחבורה. כל החלטה בנושא תתקבל בשקיפות מלאה ובשיתוף מרבי של הציבור."

 

עידו דורי יו"ר הוועדה אמר כי בקרוב עתידה להתכנס ישיבת צוות בה ייערך סיכום הסיור, מפגש עם יואל פלדשאו מנכ"ל רת"א והמשך חשיבה אופרטיבית של הצוות להמשך פעילותו ודרכי הלימוד להמשך. וכל זאת לצורך גיבוש המלצה לדיון והחלטה במליאה.