שדה משלים לנתב"ג – עדכון סטטוס


במסגרת פעילות צוות הבדיקה בראשותו של סגן ראש המועצה, עידו דורי, צוות שמינתה מליאת המועצה, לנושא שדה תעופה משלים לנתב"ג ברמת דוד, נערכה פגישת עבודה נוספת במסגרתה נידונו צעדים אופרטיביים להמשך וכן נערכה פגישה עם מנכ"ל רת"א – יואל פלדשו, ומוטי שמואלי – מנהל אגף תשתיות ברת"א.

 

במהלך הפגישה, הועלו מספר עמדות של חברי הצוות בנושא. מהתנגדות מוחלטת ועד הצורך ללמוד עוד את הנושא בכדי לגבש עמדה. בהמשך, השתתף בדיון מנכ"ל רת"א יואל פלדשו ומוטי שמואלי, מנהל אגף התשתיות של רת"א. פלדשו התייחס למציאות הכלכלית של הצפון, בהסתמכות על נתוני הלמ"ס. 

 

פלדשו הדגיש כי יתכן שרמת הרעש עתידה להיות נמוכה בשל מבנה המטוסים הקטנים וכן ציין כי אם יקום שדה בעמק הוא לא יגיע לנפח פעילות של נתב"ג בשום מקרה. במענה לשאלות הצוות, ציין פלדשו כי הקמת שדה בנבטים נתקלת בהתנגדות חריפה של מערכת הבטחון וחיפה – לא מתאימה להקמת שדה בגלל הנמל הימי. עוד ציין פלדשו כי רשויות התכנון מחוייבות לערוך בדיקת חלופות, בנוסף לרמת דוד.

 

בתום הסקירה, חברי הצוות שאלו את מנכ"ל רת"א שאלות רבות. ראש המועצה אייל בצר אמר: "אני מתנגד להקמת שדה בעמק יזרעאל. עם זאת, אנחנו בודקים, והבדיקה תעזור לנו לקבל החלטות. נפעל לטובת תושבי המועצה כולם, עם רגישות ליישובים צמודי הגדר שיושבים ליד השדה הקיים. נדרוש מהממשלה בחינת חלופות, כמתחייב בתהליך התכנון." בצר הורה לצוות לגבש עמדתו לקראת דיון במליאת המועצה עד יוני 2016, בהתאם לתנאי סף אותם יש להשלים לקראת הדיון. פגישת עבודה נוספת לחברי הצוות תתקיים בהמשך החודש הקרוב.