מליאת המועצה החליטה:


בישיבת מליאה שהתקיימה ביום א' השבוע בתאריך 24.7.2016, דנו חברי מליאת המועצה במסקנותיה ובהמלצותיה של ועדת ההיגוי שהוקמה לבדיקת נושא הקמת שדה תעופה בעמק. הוועדה, בראשות סגן ראש המועצה עידו דורי, התכנסה בחודשים האחרונים מספר פעמים. היא בדקה משמעויות והשלכות של הקמת שדה מסוג זה בעמק באמצעות פגישה עם אנשי מקצוע, בעלי תפקידים ברת"א ובמשרד התחבורה וכן סיור בשדה התעופה בן גוריון וביישובי הסובבים אותו.

 

בתום עבודת הוועדה, ההמלצה שניתנה למליאת המועצה הייתה להתנגד להקמת שדה תעופה אזרחי ברמת דוד, בנוסף לצבאי. בישיבת המליאה שלא מן המניין שהתקיימה השבוע, שמעו חברי המליאה ואזרחים שהשתתפו בדיון הפתוח, סקירות של מומחי רעש ואקוסטיקה, וכן את תוצאות סקר התושבים שנערך בנושא לאחרונה. הסקר מצא שמרבית תושבי המועצה מתנגדים להקמת שדה משלים לנתב"ג בעמק. חברי המליאה שמעו דעות שונות ומנוגדות.

 

בתום הסקירה, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, שהביע כבר בעבר את התנגדותו האישית להקמת השדה, העלה להצבעה את ההצעה שהתקבלה ברוב קולות (24 בעד, 3 נגד ו 4 נמנעים):

1. מאמצים את המלצת ועדת ההיגוי: מועצה אזורית עמק יזרעאל מתנגדת להקמת שדה תעופה אזרחי ברמת דוד בנוסף לצבאי.

2. המועצה האזורית מתנגדת להקמת שדה תעופה משלים בגבולות העמק.

3. מאשרים תוספת תקציב של 150 אלף ₪ לביצוע החלטת מליאה.

 

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל, אייל בצר, סיכם את הדיון ואמר: "בעמק יזרעאל מתייחסים ברצינות להחלטת הממשלה, ולכן החלטת המליאה התקבלה לאחר עבודה ממושכת ובדיקת הנושא לעומק. החשש האמיתי של תושבי העמק לא קיבל מענה מספק בבדיקות הוועדה. אנו מצפים שיוזמי התכנית יתייחסו בכובד ראש להחלטה חשובה זו".