ראשי הרשויות בפנייה משותפת לממשלה:


ארבעה ראשי רשויות, אייל בצר מעמק יזרעאל, עובד נור מהגלבוע, איציק חולבסקי ממגידו ומוטי דותן מהגליל התחתון, פנו במכתב משותף לח"כ משה כחלון, שר האוצר, ח"כ אלי כהן, שר הכלכלה, ח"כ יובל שטייניץ, שר האנרגיה ולאביגדור יצחקי, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ובנייה, במחאה על התהליך התכנוני סביב הקמת תחנות גז על ידי יזמים פרטיים. במכתב ששיגרו הארבעה השבוע, נכתב בין היתר: "כידוע לכם, התקבלה החלטת ממשלה על העברת חלק מבניית תחנות הכוח על גז ליזמים פרטיים. אין אנו באים לבקר ואו להתנצח עם החלטה זו. אנו מוחים בתוקף על התהליך התכנוני סביב הקמת תחנות גז על ידי יזמים פרטיים.

 

ממשלת ישראל לא הגדירה מדיניות תכנונית סביב הנושא ויצרה אנרכיה תכנונית מוחלטת בתחום. אנרכיה זו, מביאה עמה יוזמות כמו "פטריות אחר הגשם" ללא שום יד ורגל תכנונית, ללא שום ראיה כוללת מערכתית ויד מכוונת. כמובן שמצב זה בלתי מתקבל על הדעת, הוא יוצר מאבקים בתוך היישובים, הוא יוצר מחלוקות בין גופי המדינה השונים סביב השמירה על השטחים הפתוחים ובסופו של דבר הוא יוצר אנטגוניזם מוחלט מנושא שאמור להיות על פניו בהסכמה רחבה". ראשי הרשויות ציינו במכתבם כי הם, רשויות החולשות על כ 1,000,000 דונם ומכירים היטב את השטח, קוראים לממשלה לעצור ולגבש יחד עם הרשויות מדיניות ברורה לגבי המיקום המועדף לביצוע התחנות. עוד כתבו ראשי הרשויות כי הם ממליצים להקים את תחנות הגז באזורי התעשייה הקיימים באזור בתכניות מאושרות ובכפוף לבדיקה ועמידה בתקנים המחמירים של בריאות העם ואיכות הסביבה וכי השרים יובילו במהרה החלטה ברורה בנושא, החלטה אשר תשים קץ ל"מחול שדים" מיותר ועתיר התנגדויות.