מביטים קדימה אל הגיל השלישי!

ותיקי העמק לוקחים חלק פעיל ומשמעותי כחלק מתכנית אב בנושא הזדקנות מיטבית שמקדמת המועצה


התוכנית האסטרטגית האחרונה בתחום הוותיקים נעשתה לפני כעשור והתמקדה בהיבטים קהילתיים, ללא מענה לצרכים הפיזיים של הוותיקות והוותיקים בתחום המועצה.

בשנים האחרונות נצבר ידע רב בנושא, במיוחד במהלך תקופת הקורונה. זאת, לצד גידול משמעותי באוכלוסיית הוותיקים בעמק והקמת תכניות לאומיות לקידום תחום זה.

על פי התחזיות הדמוגרפיות של המועצה בשנת 2030 תהווה אוכלוסיית הוותיקים כרבע מתושבי המועצה. ישנם יישובים בהם אוכלוסיית הוותיקים תכפיל את עצמה, תוך עשור.

לאור זאת, הוחלט במועצה להוציא לפועל תכנית אב בנושא הזדקנות מיטבית, לקידום מענים שונים עבור ותיקות וותיקי העמק.

מטרות התוכנית: קידום שיתופי פעולה רב-תחומיים, מיצוב אוכלוסיית הוותיקים כנכס לקהילות העמק, יצירת תשתית תכנונית ומשימות לביצוע, קידום סוגיות קהילתיות ופיזיות ואסדרה של מערכת השירות היישובית והמועצתית.

בהסתמך על מיפוי שנעשה בנושא, תיבנה ותיכתב תכנית עבודה עם המלצות לפעולה. אחד ההיבטים החשובים בתכנית נוגע בנושאים הפיזיים, כגון: התאמת הדיור ביישובים לגיל השלישי, בדיקת מבני הציבור ביישוב והתאמתם לשימוש אוכלוסיית הוותיקים.

המועצה רואה בשיתוף הציבור נדבך חשוב בהכנת התכנית. כחלק מתהליך זה ובאמצעות מערכת של חברת 'תובנות', נשאלה שאלה בנושא דיור רב-דורי ביישובי המועצה. תושבים רבים נכנסו לאתר שהוקם במיוחד לכך והשיבו על השאלה - מהו פתרון הדיור המועדף עליהם ומה נדרש כדי שירצו להמשיך להתגורר ביישובם.

כליל כנעני מנהל מחלקת תכנון אסטרטגי במועצה, אמר: "אנו סבורים שגיוון היצע הדיור ביישובים יספק מענה מיטבי לאוכלוסיות מגוונות יותר ויעזור בהשגת היעד האסטרטגי של יצירת יישובים רב-דוריים. כמועצה, היעד שלנו הוא לאפשר ככל הניתן, היצע דיור מגוון מהגיל הרך ועד בגרות, לצד התחשבות במאפיינים דמוגרפיים שוניםאנחנו מזהים פער בין צרכי התושבים והיישובים לבין המענה שניתן בפועל. לפער זה סיבות רבות, כאשר רובן המכריע נעוץ בחסמים רגולטוריים שונים ברמה הלאומית. אנחנו מנסים לפתור אתגרים אלה יחד עם שאר המועצות האזוריות. בפרק הדיור, ביקשנו להבין מתושבינו הוותיקים אילו פתרונות דיור יעזרו ו/או יגרמו להם להישאר ביישוב בגיל השלישי."

מתוך תהליך שיתוף הציבור, עלו חמש תובנות עיקריות:

יחידות דיור מותאמות לגיל השלישי  -יצירת מגוון אפשרויות דיור לתושבי המועצה, הכוללות יחידות דיור קטנות וחד-מפלסיות ויחידות קרקע הכוללות גינה קטנה, שיהוו פתרון דיור טוב לצרכי הגיל השלישי.

הנגשה ותחזוק של הבית הנוכחי - על אף הצרכים המשתנים, קיים רצון מצד התושבים להישאר בבתיהם הנוכחיים, אך לקבל עזרה בהנגשתו ותחזוקו.

הקמת מרכז לפעילות קהילתית  -על מנת להפיג בדידות ויצירת קהילה תומכת, יש לקיים פעילויות חברתיות ותרבותיות, פעילויות ספורט ופנאי לגיל השלישי. במקרה של פעילויות מחוץ ליישובים, יש לספק הסעות מסודרות. בנוסף, יש ליצור מעורבות חברתית של הדור הצעיר.

התאמת שירותי הרפואה, הרווחה והסיעוד לאוכלוסייה המתבגרת  –הגדלת זמינות שירותי הרפואה של כלל הקופות ביישובי המועצה, צמצום המתנה לתורים והנגשת קבלת תרופות.

שירותי תחבורה זמינים  -הגברת תדירות האוטובוסים למרכזים שונים והוספת קוי אוטובוס בין היישובים, שיקלו על ניידות התושבים הוותיקים וניהול שגרת חייהם.

יפעת גזית עו"ס ומנהלת תחום הוותיקים במועצה: "אוכלוסיית הוותיקים במועצה גדלה משנה לשנה. מטרתנו לייצר תכנית עבודה רחבה, הן ברמה המועצתית והן ברמה היישובית, תוך קיום שיתוף ציבור מול ותיקי העמק ומול הנהלות היישובים, על מנת לספק לוותיקינו מענים מיטביים ושירותים מתקדמים."

מהמועצה האזורית עמק יזרעאל, נמסר: "המועצה לומדת את התובנות שעלו מהתהליך ותיתן להן משקל משמעותי בהכנת המענים, בתחומים השונים. אנו ממשיכים לקדם את תחום הוותיקים, לשיפור איכות חייהם ועל מנת לספק מענה כולל ושלם לצרכיהם, היום ובעתיד. ותיקי העמק הנם האבן השואבת ליצירת קהילת ותיקים חזקה, חיונית ובריאה. תכנית האב החדשה נועדה לשים את הוותיקים במרכז ולדאוג לכך שהעמק יהיה מקום נפלא להזדקן בו."

ותיקות וותיקים במפגש שיתוף ציבור