פרופ' יוסי לשם: דעתי ברורה. כן לנבטים, לא לרמת דוד!