"השביל הזה מתחיל כאן..."

תחזוקה שנתית של הדרכים החקלאיות ברחבי העמק


הדרכים החקלאיות משמשות את הפעילות החקלאית השוטפת, לטובת מעבר של כלים חקלאיים אל השטחים ומהם. מלבד השימוש החקלאי, הדרכים הללו משמשות גם את הציבור הרחב לטובת טיולים רגליים ורכובים.

בימים אלה, המועצה משלימה את עבודות התחזוקה השנתית של הדרכים החקלאיות בעמק.

פלטי בארי, המופקד על ביצוע העבודות מטעם הוועדה החקלאית, הסביר: "מדובר במאות קילומטרים של דרכים חקלאיות בעמק המשמשות את החקלאים, כמו גם את הציבור הרחב. עלות העבודות מגיעה למאות אלפי שקלים, שהמועצה משקיעה בכל שנה, על מנת לאפשר את השימוש בהן.
השנה, בנוסף לתחזוקה הרגילה, בוצע גם פיזור של מי מלח, למניעת אבק. העבודות בוצעו באישור המשרד להגנת הסביבה, והתמקדו רק בנקודות חיכוך שיצרו קונפליקט בין השימוש בדרך לבין השכנים הקרובים."

אייל בצר, ראש המועצה: "עמק יזרעאל הוא עמק חקלאי, המשלב נוף מורשת עם פעילות חקלאית מבורכת. מכיוון שהמשאבים העומדים לרשותנו מצומצמים, המועצה רותמת לצידה את כל השותפים, לרבות החקלאים, כדי לתת מענה לתחזוקת הדרכים הללו. המועצה רואה עצמה שותפה של החקלאים ומחויבת לשמור על המשך העיבוד החקלאי לטובת האזור והמדינה כולה. הסדרת דרך המוביל (ליד כפר יהושע) בוצעה בתמיכתם של החקלאים ושל רשות ניקוז ונחלים קישון."
ראש המועצה הודה לחיים חמי - מנכ"ל רשות ניקוז ונחלים קישון, על שיתוף הפעולה והסיוע לאורך כל השנה, והוסיף: "חשוב לנו לאפשר לחקלאים להמשיך במלאכת הקודש של עיבוד השדות ושמירה על השטחים הפתוחים. המועצה תמשיך לסייע בכל מקום שתוכל."

עבודה בדרכים חקלאיות

עבודות בדרכים חקלאיות

עבודות בדרכים חקלאיות

צילום: פלטי בארי