הישג לפורום ראשי הרשויות המתנגדים לשדה התעופה בעמק


הישג לפורום ראשי הרשויות המתנגדים לשדה התעופה בעמק יזרעאל: הרחבת התסקיר לבחינת השפעות הקמת שדה תעופה בינלאומי על הסביבה והחקלאות

 

הודות למאמצי פורום ראשי הרשויות המתנגדים להקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל, הכולל את ראשי המועצות עמק יזרעאל, רמת ישי, קריית טבעון ומגידו, חזרה בה השבוע המועצה הארצית לתכנון ובנייה מהחלטה קודמת מחודש יוני, המשמיטה מספר סעיפי בחינה סביבתיים בעלי חשיבות גבוהה ביותר, מתכנית התסקיר הסביבתי המתבצע לבחינת מיקומו של שדה תעופה בינלאומי משלים. כך, השאירה המועצה הארצית את נוסח התסקיר המוסכם, כולל מרבית ההערות והתוספות אותן ביקש הפורום להוסיף.

 

מנוסח התסקיר המסוכם הושמטו סעיפים הנתפסים כמהותיים והכרחיים, בכל הקשור לקיום התסקיר הסביבתי, בראשם השפעת הקמתו של שדה תעופה ברמת דוד על החקלאות בסביבתו בפרט ובעמק בכלל, וכן השפעת הציפורים על הטיסות, שהרי עמק יזרעאל נמצא בלבו של נתיב מעופן של ציפורים רבות.

 

במכתבים שנשלחו לאחרונה למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, ישראל דנציגר, הביעו ראשי הרשויות המובילים את פורום העמק, את מחאתם על השמטת סעיפים כה קריטיים בתכנית התסקיר הסביבתי, ודרשו הוספתם לאלתר. זאת, בנוסף לדרישתם לביצוע תסקיר זהה בשני האתרים בנבדקים, רמת דוד ונבטים, בניגוד למה שהוצג במפגש המנהלת המקדמת את נושא שדות התעופה, בו הוצגו שני תסקירים שונים לאתרים הנדונים, דבר המנוגד להנחיות המועצה הארצית, לטיוטות התסקירים שהופצו קודם לכן ולהצהרות שניתנו בנושא.

 

מפורום העמק נמסר: "אנו רואים בתסקיר הסביבתי בכלל ובשני סעיפים אלה בפרט, כנקודה ארכימדית בסוגיית שדות התעופה ולא ייתכן שהיבטים מרכזיים ובעלי משמעויות כל כך נרחבות לא ייבדקו בסקר סביבתי, הנערך בתהליך בחינת הסוגיה. נמשיך לעמוד על המשמר למען בחינה מעמיקה ושוות ערך לשני האתרים הנבדקים, אשר תכלול את כל ההיבטים הסביבתיים, הבריאותיים, הכלכליים, התחבורתיים והתשתיתיים, עד שכלל הגורמים האמונים על הנושא ייווכחו באופן סופי כי המיקום המתאים ביותר להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג הינו נבטים בנגב ולא רמת דוד בעמק יזרעאל".