שיא בהנפקת היתרי בנייה

הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה 'יזרעאלים' הנפיקה 283 היתרי בנייה, מתחילת השנה!


הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה 'יזרעאלים' אחראית על תנופת הבנייה במועצה האזורית עמק יזרעאל, מועצה אזורית מגידו, מועצה מקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה ומועצה מקומית זרזיר.

במחצית הראשונה של שנת 2022, הנפיקה הוועדה 283 היתרי בנייה. זאת, בנוסף לטיפול ב-383 בקשות להיתרים. בנוסף, נדונו 59 תוכניות מפורטות, 37 תוכניות אושרו למתן תוקף ו-43 תשריטים. עוד הוגשו 511 בקשות למידע תכנוני ו-112 בקשות למידע כללי - כל זאת, במסגרת עבודתה של הוועדה.

הנתונים הללו ממחישים את תנופת הבנייה הגדולה, הקיימת במרחב התכנון שבידי 'היזרעאלים'. מדובר בעלייה משמעותית ביחס לנתוני השנה שעברה!

אוּרִית כהן מהנדסת הוועדה: "הכמות הזו באה ללמד על העשייה הגדולה ב'יזרעאלים', הציבור שמסדיר תוכניות בנייה והיזמות הרבה שקיימת במרחב שלנו. תודה לצוות המקצועי והמסור של הוועדה, שעושה עבודתו נאמנה ותודה לחברי מליאת הוועדה, שעושים את עבודתם הציבורית בהתנדבות."

שי יזרעאלי סגן ראש המועצה, מ"מ יו"ר הוועדה המרחבית ויו"ר ועדת המשנה: "שמנו לעצמנו מטרה - למקסם את רמת השירות שאנו מעניקים לתושבים. לשם כך, הוועדה תגברה את מחלקת הרישוי והתכנון בכוח אדם מקצועי  ונמרץ, שנותן מענה להרחבות הרבות שקמות במרחב שלנו, הן בתחום המגורים והן בתחום אזורי התעסוקה ויוזמות עסקיות מתוכננות. הוועדה תמשיך להיות ערה לפרויקטים לאומיים במרחב התכנון שלה ולהגן על האינטרס האזורי."

אייל בצר ראש המועצה ויו"ר הוועדה המרחבית, סיכם: "אנו גאים בפעילותה המקצועית של הוועדה ומברכים על תנופת הבניה האדירה הקיימת, לצד שמירה על צביון המרחב הכפרי באזורנו. הוועדה תמשיך לקדם ביעילות את כל ההליכים הכרוכים בתכנון, בניה, פיקוח ואכיפה במרחב התכנון שבאחריותה, תוך מתן שירות מקצועי ובלתי מתפשר." 

 

יור הוועדה, מהנדסת הוועדה והמתכנן הראשי

 

 משמאל לימין: שי יזרעאלי - מ"מ יו"ר הוועדה המרחבית ויו"ר ועדת המשנה, מהנדסת הוועדה - אוּרִית כהן, מתכן הוועדה - שרון חמו