"זהו מאבק בלתי מתפשר לא נרפה ממנו ולא נגלגל אותו הלאה!"

ראש המועצה הופיע היום בוועדת הבריאות של הכנסת בדיון המשך בנושא המרכז הרפואי 'העמק'


ראש המועצה - אייל בצר, הופיע בדיון כנציגן של 18 הרשויות החברות באשכול גליל עמקים, המונה כ- 400,000 תושבים יהודים וערבים.

ראש המועצה אמר בדיון: "זהו מאבק בלתי מתפשר, לא נרפה ממנו ולא נגלגל אותו הלאה לטיפולם של גורמים נוספים. נמשיך לפעול בכל הערוצים, באמצעות אשכול גליל עמקים; ועדות הכנסת, משרדי הממשלה, קופת חולים 'כללית' ובכל מקום אפשרי, כדי שהטיפול הרפואי שתושבינו יקבלו יהיה זהה לזה של תושבי מרכז הארץ!"

בדיון נאמר ששר הבריאות ומנכ"ל משרדו יטלו מעתה את האחריות על הטיפול בנושא. השר השתכנע שיש בעיות עמוקות במרכז הרפואי וכי יש למנות צוות ייעודי לבדיקת התנהלותו. הצוות יכלול נציגים מקופת חולים 'כללית' בשיתוף משרד האוצר, נציגות מבית החולים וגורמים רלוונטיים נוספים.

הגופים המקצועיים הגיעו לדיון כשאינם ערוכים; נציגי משרד האוצר לא קיימו מגעים עם קופת חולים 'כללית' ולא בצעו המשימות שנקבעו בדיון הקודם. על כן, יו"ר הוועדה - ח"כ עידית סילמן, ביקשה מהצדדים לקיים ישיבה נוספת ולהציג בה תוכנית עבודה סדורה לביצוע.

נמשיך לעדכן בנושא חשוב זה.