'הקדירה החינוכית' בעמק יזרעאל- האקתון חינוך יזרעאלי 2022

אירוע שיא כמאיץ ליצירת 'חברה מחנכת' בעמק יזרעאל בעקבות שינויי מערכת החינוך בעת הקורונה


האקתון 'הקדירה החינוכית' בעמק יזרעאל הנו אירוע למציאת פתרונות לאתגרים חינוכיים והאצת יוזמות חינוכיות. אירוע ההאקתון התקיים לראשונה בהצלחה מרובה בשנה שעברה, ויתקיים גם השנה.

צוותי היזמים מתכנסים במקום וזמן מוגדרים ובסיוע מנטורים וסדנאות, מתמקדים בפיתוח יוזמות. בתום תהליך שיפוט, מוכרזות היוזמות המובילות, שזוכות במשאבים מאת המועצה, הכוללים ליווי לפיתוח היוזמות ותקציב למימושן.

מטרות ההאקתון: עידוד יזמות - קידום יוזמות והעצמת יזמים בתחום החינוך, באמצעות מימוש יוזמות חינוכיות והובלתן על ידי היזמים עצמם. התייחסות רלוונטית ועיסוק פעיל בפיתוח פתרונות לצרכים ואתגרים שעולים מהשטח, וקידומו של נושא ליבה מרכזי מתכנית העבודה השנתית של אגף החינוך במועצה.

המשימה העומדת במרכז ההאקתון הנוכחי, הנה פיתוח פתרונות חדשניים ויישומיים להתמודדות עם אתגרי השעה, ויצירת פריצת דרך בחינוך היזרעאלי; החל מרעיונות לחיזוק החוסן ופיתוח כישורים חברתיים, דרך פתרונות לחיזוק הקשר והאמון בין ההורים לבין המסגרות החינוכיות, וכלה ביצירת חיבורים ורצף חינוכי בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי.

"הנושא המרכזי בו נעסוק השנה בהאקתון", אמר מנהל אגף החינוך יפתח גיא, "הנו תפיסת 'קהילת התלמידים'- תפיסה המאפשרת עשייה של קבוצת השווים, מתוך אוטונומיה, פיתוח עצמאות ולקיחת אחריות של ילדים ונוער במטרה לבנות, להצמיח, להעצים ולחנך את המתחנכות והמתחנכים בה בגבולות מסומנים, תוך הכוונת מחנכים והנחייתם. נושא זה ממשיך את העיסוק בחברה מחנכת, בו עסקנו בשנה שעברה".

לאור הצלחת האירוע בשנה שעברה, הוחלט לקיים האקתון גם השנה, כדי לרכז את כל היוזמות החינוכיות החדשניות לתוך אירוע גדול אחד, שמטרת העל שלו הינה ליצור חברה מחנכת בעמק יזרעאל, תוך יצירת חיבור בין המשולש: בתי ספר - חינוך חברתי - קהילות. חשיבות זו מתבטאת ביתר שאת, לאור השינוי המהותי שנוצר באורחות החיים של הילדים והנוער; ריחוק חברתי, הצטמצמות התכנים אליהם הם נחשפים, דחיקת מיומנויות חברתיות חשובות לשוליים, שעמום, התנהגויות סיכוניות ועוד.
"אנחנו מחפשים רעיונות חדשניים בתחום החינוך בעמק יזרעאל, החוצים זירות חינוכיות שהיו מוכרות לנו טרום עידן הקורונה", אמר ראש המועצה אייל בצר, "אז אם החינוך בנפשכם ויש לכם רעיונות שעונים על אתגרי החינוך איתם אנו מתמודדים כיום – מוזמנות ומוזמנים לבוא ולפתח אותם יחד אתנו, ב'קדירה החינוכית'."

ההרשמה להאקתון 'הקדירה החינוכית' ה- 2 בעיצומה ותימשך עד 8/2/2022. היוזמות שיירשמו, יגובשו במהלך אירוע 'הקדירה החינוכית' - האקתון חינוך יזרעאלי שיתקיים ביומיים 24-25.2.2022 ובו הצוותים יפתחו את הרעיונות באופן מואץ, עד לרמת תוצר מוגמר. זאת, בליווי מנטורים, אנשי מקצוע ושותפים מהקהילות, על בסיס כלים מעשיים לפיתוח, שילמדו במהלך ההאקתון.

יוזמות שיגיעו לשלבי שיפוט מתקדמים, יזכו בהמשך ליווי לפיתוח היוזמה. אלה שייבחרו בשלב הגמר, יזכו בליווי מקצועי ומשאבים להמשך פיתוח היוזמה לתוצר מוגמר.

היוזמות הזוכות ייבחרו על ידי חברי ועדת השיפוט המורכבת מנציגי המועצה, משרד החינוך, ויזמים מובילים מהקהילה העסקית, יחד עם הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות (ע"ר).

להרשמה להאקתון החינוך היזרעאלי - לחצו כאן