על ילדים, תיבות קינון ותנשמות


כמידי שנה, צוות החינוך הסביבתי במועצה מזמין את ילדי בית הספר היסודי 'מרחבים' בכפר יהושע להשתתף בחוויה חינוכית, מעצבת -לצפות בטיבוע (מלשון טבעת) תנשמות וללמוד על הדברה ביולוגית.

התנשמת היא דורס לילה, שניזון בעיקר ממכרסמים. משפחת תנשמות ניזונה בעונת קינון מכ-3,000 מכרסמים. על כן, התנשמות מייתרות את הצורך בחומרי הדברה וחשוב להכשיר מקומות מותאמים, כדי לאפשר לתנשמות לקנן ולהתרבות.

אגף איכות הסביבה במועצה, בשיתוף החברה להגנת הטבע ומשרד החקלאות, הציבו 120 תיבות קינון לתנשמות ובזים, במהלך שנת 2008.

פעם בשנה, כשהגוזלים מתבגרים וחלקם כבר פרחונים (גוזלים שלומדים לעוף), מתבצע ניטור של תיבות הקינון וכן, טיבוע של הגוזלים.

ביום רביעי החולף,  קובי מירום ורמי חורב - מהחברה להגנת הטבע ותמר אודם - רכזת חינוך סביבתי באגף איכות הסביבה במועצה, ביצעו טיבוע ל-28 גוזלים צעירים.

מעבר לתפקידן של הציפורים להילחם במכרסמים, יש לכך גם אפקט חינוכי, שבו תלמידים וילדים נחשפים לבעלי כנף ולציפורים, לומדים עליהם ועל ההשפעה שיש להם על מרקם החיים של כולנו.

באגף איכות הסביבה מקדמים חקלאות ברת קיימא ופועלים רבות, על מנת לצמצם את ההדברות ברחבי היישובים ובשטחים החקלאים. השימוש בבזים ובתנשמות, להתמודדות עם נזקי המכרסמים בשטחים החקלאים, הנו צעד ביולוגי נוסף במאמץ.

אגף איכות הסביבה מתכנן להציב בעתיד תיבות קינון נוספות, ברחבי העמק. 

טיבוע תנשמות

ילדי בית ספר מרחבים כפר יהושע

טיבוע תנשמות

טיבוע תנשמות

תנשמת

תנשמת