קירוב לבבות

מפגש ראשי רשויות למען המשך חיי שכנות טובה, בכבוד הדדי ובשיתוף פעולה


ראשי רשויות עמק יזרעאל, שפרעם, זרזיר, יפיע, עילוט, ביר אל מכסור ודבוריה, אימאם מנשיית זבדה, נציגי רשויות נוספות ויישובי עמק יזרעאל, נפגשו אתמול בערב.

המפגש נועד לבטא את החזון המשותף לכולם – חיי שכנות טובה, בכבוד הדדי ובשיתוף פעולה.

ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל אייל בצר, אמר במהלך המפגש: "לא נסבול אלימות. זה התפקיד שלנו והאחריות שלנו. אני מצפה מכולם, כל אחד ביישובו, לעצור את כדור השלג המתגלגל הזה. אנחנו צריכים לדאוג לכך בקהילות שלנו. אני רואה את ההתלהמות בשני הצדדים והיא עלולה להוביל לאסון. מהמפגש הזה צריך לצאת לפעולות ולמעשים שיובילו לשינוי."

ראש עיריית שפרעם עורסאן יאסין: "אני מודה על המפגש הזה. נדרש מאיתנו, כראשי רשויות, לעשות הכל כדי להרגיע את המצב ולחזור לשגרת חיים של שכנות טובה. אין מנוס - זו המדינה שלנו ואנחנו רוצים לחיות כאן ביחד." 

אימאם מנשיית זבדה שייח עלי בלאל אמר: "אנחנו חיים פה, בארץ הזאת, ערבים ויהודים. עלה בגורלנו לחיות ביחד. צריך להרגיע את המצב, כדי שנוכל לשוב לחיות בשלום ביחד."

מאהר חליילה ראש מועצת יפיע ואמיר מזאריב ראש מועצת זרזיר, הדגישו שחשוב שהאזור שידוע בשיתוף הפעולה בין הקהילות ימשיך ויעצים את רעיון הקיום המשותף, האופייני לו.

בתום המפגש, המשתתפים המשיכו יחד להפגנה של תושבי האזור – יהודים וערבים -  תחת הכותרת 'לא לאלימות'. הנוכחים חילקו בחיוך פרחים לנוסעים במכוניות שחלפו לידם, ואלה שמחו במחוות הפיוס, החשובה כעת לכולנו.

ראש המועצה וראשי רשויות במפגש קירוב לבבות

ראשי רשויות האזור בהפגנת קירוב לבבות

ראשי רשויות האזור במפגש קירוב לבבות

צילום: ענת חרמוני