פרס הצטיינות לבית הספר ויצ"ו נהלל

בית הספר נבחר כמוסד חינוך מצטיין מטעם המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך והומלץ לפרס החינוך הארצי


בית הספר ויצ"ו נהלל נמנה על ארבעת האחוזים העליונים של מוסדות החינוך המצטיינים במינהל.
ויצ"ו נהלל נבחר כבית ספר מצטיין של המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך, ואף הומלץ לפרס החינוך הארצי לשנת תש"ף.

"בבית הספר ויצ"ו נהלל נעשית עבודה חינוכית מהמעלה הראשונה", אמר ראש המועצה אייל בצר, "הבאה לידי ביטוי בהישגים הלימודיים הגבוהים, ובחינוך החברתי והערכי. חינוך המהווה דוגמה לטיפוח אכפתיות, מעורבות ונתינה ולבניית מנהיגות ברוח העמק."

רחל שחורי, מנהלת אגף החינוך במועצה: "זכייתו של ביה"ס ויצו נהלל בפרס החינוך המחוזי ומועמדותו לפרס הארצי, מהווה חיזוק ואישור להצטיינותו של בית הספר, המוביל באופן מרשים, מקצועי ואיכותי את מסע החינוך שלו, הכולל למידה תוך חתירה למצוינות, הנחלת ערכים של דרך ארץ, ואהבת הארץ והאדם. זהו בית חינוך במשמעותו הרחבה והעמוקה והוא ראוי ביותר לקבלת הפרס."

"הצוות החינוכי כולו קיבל בשמחה את ההודעה על הזכייה, שמבטאת את 'דרך נהלל'- עשייה משותפת מתוך מנהיגות אישית", אמרה עינת גורה, מנהלת בית הספר, "אני מודה לכל שותפינו לדרך החינוכית, דרך הרואה את האדם על כל הווייתו, במרכז העשייה."

המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער במשרד החינוך מפקח על בתי ספר אזוריים, כפרי נוער ופנימיות חינוכיות בכל הארץ. מידי שנה, בוחר המינהל את מוסדות החינוך המצטיינים ביותר, המייצגים עשיה חינוכית במיטבה.

השנה נבחרו שלושה מוסדות חינוך, אשר הומלצו לפרס החינוך הארצי: כפר הנוער קרית יערים, כפר הנוער עיינות ובית הספר ויצ"ו נהלל.

מוסדות חינוך אלה, נבחרו לאחר תהליך מעמיק של המלצות וסיורים שערכה ועדת הפרס, במקומות החינוך. בין הקריטריונים שנבחנו: למידה משמעותית, מעורבות חברתית-קהילתית, אקלים חברתי והנחלת ערכי מדינת ישראל.