אושר תקציב המועצה לשנת 2021

מליאת המועצה אישרה, פה אחד, את תקציב המועצה לשנת 2021 אשר יעמוד על כ- 365 מיליון ₪


בישיבה שקיימה מליאת המועצה ביום שני החולף, הוצג תקציב המועצה לשנת 2021 שיעמוד על סך כ- 365 מיליון ₪. זאת, על סמך הנתונים שהוצגו בדו"ח הרבעון השלישי לשנת 2020.

מספר תושבי המועצה ממשיך לגדול. מדי שנה, נוספים למועצה כ- 700 תושבים. כיום, מונה המועצה כ- 42,363 נפש. כ- 50% מתקציב המועצה מושקע בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ויתרתו מושקעת בתקציבי רווחה, תרבות, איכות הסביבה, ביטחון, ישובים, תשתיות, נוער, ותיקים, צעירים וקהילה. התקציב מאוזן ומשקף את ההשקעה הרבה של המועצה, בכל תחומי החיים בה.

אושרה תוכנית פיתוח לשנתיים הקרובות, בהיקף של כ- 160 מיליון ₪. ההשקעה בתקציב משקפת את תנופת הפיתוח האדירה, המתקיימת בעמק, בכל התחומים, לרווחת התושבים. זאת, על אף משבר הקורונה.

שגיא וייץ גזבר המועצה: "תקציב המועצה לשנת 2021 נבנה בהתאם למדיניות המועצה ועל בסיס ביצוע תקציב 2020, בהתחשב במשבר הקורונה ובצרכים שהתווספו לשנה הקרובה. בבניית התקציב, הובאו בחשבון כלל התחייבויות המועצה אל מול המקורות התקציביים וההכנסות, העומדים לרשותה. תקציב זה בא לקדם ולחזק את פעילות המועצה למען תושביה, באופן מיטבי, תוך שמירה על תקציב מאוזן ועל מעמדה של המועצה כרשות יציבה ובמטרה להפוך לרשות איתנה."

רינת זונשיין מנכ"ל המועצה: "התקציב נבנה על בסיס הרבעון השלישי של שנת 2020, זאת למול חוסר הוודאות הרבה שעלתה בתקופת הקורונה. דווקא בשל מורכבות התקופה, היה חשוב לאשר את התקציב לשנה הקרובה כדי להשרות תחושת וודאות ויציבות לתושבי המועצה. בוצעה הערכה תקציבית זהירה, לאחר עבודה יסודית ומאומצת של עובדי אגף הכספים, לאורך כל השנה ועל כך, תודה והערכה. במקביל, נקבעו תוכניות עבודה מקושרות תקציב לשנת העבודה 2021. אנו רואים בתכניות העבודה כלי מרכזי לניהול פעילות הרשות תוך תיאום ושיתוף פעולה בין המחלקות השונות ועבודה ממוקדת לקידום יעדי המועצה."

אייל בצר ראש המועצה, אמר לאחר אישור התקציב בישיבת המליאה, השבוע: "המועצה ממשיכה לשמור על ניהול תקין ואיזון תקציבי וכפועל יוצא מכך, על מעמדה העצמאי כמועצה יציבה ובדרכה להיות רשות איתנה. דבר זה מהווה מכפיל כוח בשנה מורכבת, כמו זו, שעברנו. אנו עדים לצמיחה מוגברת בכל התחומים ומתחייבים כי המועצה תמשיך להעניק שירותים מצוינים לתושביה.  אני מודה לכל עובדי המועצה שתורמים לניהול ראוי זה ולמתן שירותים ברמה גבוהה, לתושבינו".

ישיבת התקציב לשנת 2021