'קפה מסך יזרעאלי' - מפגש פתיחה

משפיעים ישירות, מרחוק, על דור העתיד


בהתאם להתמשכות הגבלות הקורונה על פעילות חינוכית, אנו מקיימים במחלקת הנוער במועצה פעילות מותאמת לשכבות י"א- י"ב.
בני ובנות הנוער בשכבות אלה נמצאים במרחק זמן לא רב מרגעי ההחלטות לגבי הפרק הבא הבוגר בחייהם וכידוע, נדרשים להחליט עליו הרבה לפני סיום כיתה י"ב.

מטרות הפעילות:
1 . לאפשר לבני ובנות הנוער מרחבי עניין, המקדמים יציאה לשירות משמעותי.
2 . לעודד את בני ובנות הנוער להתבונן אל האופק – חשיבה מעבר לכאן ועכשיו, יצירת מוטיבציה לקום ולשנות דברים סביבם.

נושאי המפגשים בתכנית 'קפה מסך יזרעאלי':
המפגשים המקוונים יעסקו בנושאים הבאים;

 • השפעת צעירים בישראל, מהו שירות משמעותי? 
 • הכנה מנטלית לשירות צבאי 
 • מקומם של בני ובנות קהילת הלהט"ב בציבור ובצבא 
 • הנעה של מחאות ציבוריות 
 • ספורט מקצועני
 • עולם העסקים והקמת עסקים 
 • חקלאים בישראל
 • עוצמת ההייטק בישראל

הדמויות שמגיעות לשיחות המקוונות הן מהמשפיעות במדינה, במגזר הציבורי, החברתי, העסקי והביטחוני, מפקדי צה"ל בכירים, ראשי ארגונים, מנהלי חברות, ספורטאים ואמנים מקצועיים בישראל.

פרטים ארגוניים:

 • פלטפורמת הפעילות הינה דרך אפליקציית Zoom - מפגשים קבועים, אחת לשבועיים ביום קבוע.
 • המפגשים יחלו ביום ד' 11.11.20 ומתוכננים להתקיים בימי ד', בשעות אחר הצהריים – ערב.
 • הפעילות תתקיים בין החודשים נובמבר 2020 - פברואר 2021 .
 • כלל המפגשים מחייבים הרשמה מראש, דרך מודעת הפרסום לכל מפגש. המודעות יישלחו כשבועיים לפני כל מפגש, בכל ערוצי הפרסום העומדים לרשותנו.
 • חלק מהמפגשים בסדרת - 'קפה מסך יזרעאלי', יידרשו בתשלום סמלי (מסובסד) להתחייבות הגעה. זאת, בהקשר לדמויות המגוונות, שישתתפו בשיחות והמגזר בו הן פועלות בישראל.
 • לכל מפגש מקוון, יישלח קישור לכלל הנרשמים, יומיים לפני המפגש ובצהרי יום המפגש עצמו.

אנו רואים בתקופת הקורונה הזדמנות משמעותית לייצר מפגש קרוב בין הצעירים של מחר בישראל ובמועצה בפרט, ובין האנשים שמניעים את גלגלי המדינה באופן מעשי, בכל בוקר.
שותפים, רכזים, מורים, מחנכים והורים - שותופכם ותמיכתכם חשובות לנו גם בהעברת המסר לבני הנוער ביישוב ובשכבה, בדבר ערכם הרב של המפגשים הללו והכלים אותם ירכשו המשתתפים בכל מפגש כזה.

תודה על השותפות לדרך,
צוות מחלקת הנוער

קפה מסך יזרעאלי.pdf