חוזרים לספסל הלימודים!

לאחר תקופה ממושכת שבה בתי הספר היו ריקים, שבו ללימודים כ-3,000 תלמידי כיתות א'-ד' ברחבי עמק יזרעאל


ביום ראשון (1.11) שבו ללימודים כ-3,000 תלמידי כיתות א'-ד' מיישובי המועצה, לאחר תקופה מורכבת וממושכת בה התלמידים לא נכחו בבתי הספר.

בתי הספר היסודיים בעמק, בכיתות א'-ד', יפעלו במשך חמישה ימי למידה בשבוע. מתכונת הלמידה תתקיים על פי הנחיות משרדי הבריאות והחינוך: הלימודים יתנהלו בקפסולות מפוצלות במרחב הבית ספרי, תוך שמירה על תנאי ההיגיינה והבטיחות הנדרשים. בכל בית ספר הוגדר ממונה קורונה שפועל בתאום עם מחלקת הבטיחות במועצה למתן מענה מיטבי לשמירה על בריאות התלמידים וצוות בית הספר.

כיתות ה'- י"ב, ממשיכים בלמידה מרחוק ובמקביל, התלמידים משתלבים בפעילות  המערכים היישוביים לחינוך המשלים, שהחלה בשבוע החולף. מערכים אלה נשענים על תשתית החינוך הבלתי פורמלי, על המרחבים הציבוריים הקיימים ביישובים, על המשאבים האנושיים בקהילות ועל כוחות עזר נוספים, כדי לספק מענה משלים ותומך ללמידה בבתי הספר.

מנהלות בתי הספר, המורים והצוותים החינוכיים המתינו בהתרגשות רבה לקבלת הילדים והלימודים נפתחו באווירה חגיגית. שיעור הנוכחות בקרב התלמידים היה גבוה במיוחד ועמד על יותר מ- 90%!

יפתח גיא מנהל אגף החינוך במועצה, אמר: "אנו שבים בפעם השנייה, לשגרת 'לימודים בצל קורונה', שמחייבת את כולנו לנהלי היגיינה, גמישות מחשבתית ויצירתיות. ברור לנו כי אנו עומדים שוב בפני אתגר ארגוני, אך אין לנו ספק שנצלח זאת יחדיו, על הצד הטוב ביותר, כפי שעשינו בעבר. אנו סומכים על שיתוף הפעולה, הסבלנות והאחריות מצד ההורים, למען בריאות הילדים, הצוות וכולנו."

אייל בצר ראש המועצה : "המועצה ואגף החינוך מביעים הערכה והוקרה רבה לצוותים בכל מערכות החינוך בעמק, על פעילותם המקצועית והמסורה, בתקופת הלמידה המקוונת. אנו מודים להנהלות היישובים, לקהילות, ולהורים. אין לי ספק שנעבור את חבלי הלידה המחודשים בהצלחה רבה. מהלך חשוב זה יסייע לחזרת ההורים לעבודה - דבר שיאפשר את החזרה לשגרה, בכל תחומי החיים".

בית ספר יחד גבעת אלה

בית ספר עמק יזרעאל גניגר

בית ספר שגיא שריד

                          'יחד' גבעת אלה                                                                      'עמק יזרעאל' גניגר                                                                           'שגיא' שריד