בעמק יזרעאל קוטעים את שרשראות ההדבקה!

במועצה מפעילים מערך חקירות אפידמיולוגיות עצמאי, כחלק מהתמודדות עם מגפת הקורונה


משבר הקורונה נלמד במועצה, עוד בתחילתו, והוקם צוות ייעודי מצומצם, להיערכות והתמודדות עם תרחישים שונים, תוך מתן פתרונות מגוונים. זאת, עוד בטרם אירע מקרה ההדבקה הראשון במדינת ישראל.

"עם התפשטות המגיפה, נפתח חדר מצב במועצה, כבר באמצע חודש מרץ. חדר המצב אויש 24/7 ועברנו לעבוד במתכונת חירום. לאורך השנים, המועצה מתרגלת עבודה בחירום, כאשר במצב זה נכנס לפעולה מטה מל"ח (משק לשעת חירום) הכולל את ראש המועצה, סגניו, מנכ"ל המועצה, מנהלי האגפים וקצין יקל"ר - רס"ן מפיקוד העורף", סיפר אבי סמוביץ' סגן ראש המועצה.

"למועצה יתרון גדול בזכות מבנה השלטון הדו רובדי; המועצה מהווה ממשק לשלטון המרכזי והיישובים מנוהלים בידי מנהליהם, יושבי ראש הוועדיןם וצוותי הצח"י (צוות חירום יישובי). מבנה ארגוני זה, מאפשר יכולת שליטה ובקרה  גבוהה בקרב התושבים ומענה ייעודי ומהיר, בהתאם לצרכים היישובים" הוסיף סמוביץ'.

במהלך גל התחלואה הראשון, אומתו במועצה עשרות בודדות של חולים, לאורך כל התקופה. מרבית התושבים שמרו על הנחיות הבידוד, הריחוק החברתי וכללי הסגר. לאחריו, ביצעה המועצה תהליכי הפקת לקחים והיערכות לקראת הגל השני, מתוך הבנה כי במסגרת תוכנית ה'רמזור', סמכויות ניהול המשבר יעברו לפיקוד העורף ולרשויות המקומיות.

אחד האתגרים המשמעותיים של המועצה הוא קטיעת שרשרת ההדבקה, באופן מיידי. יתרונה של המועצה הוא בהיכרות האישית עם התושבים. לצורך זה, פיתחנו במועצה יכולת חקירה עצמאית, תחת ליווי ושיתוף פעולה עם נפת יזרעאל ומחוז צפון במשרד הבריאות, בעקבותיה נכתב פורמט עצמאי לתחקור נדבקים.

"אנחנו משוחחים עם כל נדבק; מציעים סיוע לכל מי שזקוק לכך, מתחקרים את המגעים שהיו לנדבק ומבקשים מאנשים להיכנס לבידוד מרצון, עד להשלמת החקירה האפידמיולוגית הרשמית. במסגרת הפנייה, אנו מבקשים מהתושבים לאשר את פרסום שמם בקהילה על מנת לייצר מודעות, שיתוף, מעורבות קהילתית ואחריות אישית כלפי תושבי הקהילה. בתחילת הדרך, אנשים היו נבוכים לפרסם את שמם ולמרבית הנדבקים היה קושי רב עם הפרסום. כיום, יותר מ- 90% מהתושבים מאשרים לפרסם את שמם בקהילה", מוסיף סמוביץ'.

בגל השני, הוקם מרכז שליטה ייעודי לתמיכה שוטפת בתושבים - דבר המאפשר לשאר אגפי המועצה ומחלקותיה, להמשיך ולתת תמיכה לתושבים בצרכיהם השוטפים.

בראש מרכז השליטה עומד רמ"ט (ראש מטה) המועצה – סגן ראש המועצה, לצד נציגי אגף קהילה ורווחה, מחלקת ישובים, אגף חינוך, דוברת המועצה, קצין יקל"ר ורכזת הוועדה.

סדר היום במרכז השליטה כולל ישיבות על בסיס יומי, עדכון כלל בעלי התפקידים ויישובי המועצה בהיקף הנדבקים והמבודדים, כתיבת נהלים בהתאמה למרחב הכפרי, ביצוע חקירות אפידמיולוגיות, רכישת ציוד בהתאם לצורך, ליווי מנהלי היישובים, הגברת מודעות בקרב התושבים, הסברה, מתן מענה לאוכלוסיות מוחלשות, ייזום פעילות המספקת הפוגה לכלל שכבות האוכלוסייה ועוד.

"עד היום, צברנו ניסיון רב בחקירות ואנחנו זוכים לשיתוף פעולה ופתיחות ממרבית היישובים. לפני מספר שבועות, החל תהליך של הכשרת חוקרים וקבלת תעודה מטעם משרד הבריאות. היום, ברור לנו שצברנו ידע רב ואנו בקיאים בכל תהליכי החקירה ועל כך, אנחנו יכולים להיות גאים! היוזמה המקומית שלנו אף זכתה לשבחים בביקורת שערכו פיקוד העורף ויחידת הביקורת של המטכ"ל", סיכם סמוביץ'.

אייל בצר ראש המועצה: " נמשיך לעבוד על פי המודל הנוכחי, שמוכיח את עצמו. זאת, מאחר שאף אחד לא מכיר את תושבינו טוב יותר מאתנו. אנחנו מצליחים להגיע במהירות לנדבקים, מבצעים תחקיר ועוצרים את שרשרת ההדבקה. זה המקום להודות לכל עובדי המועצה, מנהלי היישובים, צוותי הצח"י, פיקוד העורף ומשרד הבריאות על מקצועיותם, מעורבותם ותרומתם לצמצום התחלואה בעמק יזרעאל. השנה, המועצה אף בחרה להוקיר את מנהלי היישובים וצוותי הצח"י ולהעניק להם את פרס העמק ע"ש גדעון צימבל ז"ל, לשנת תשפ"א."

ישיבת צוות קורונה

ישיבת צוות קורונה

ישיבת צווות קורונה