בעמק יזרעאל ערבים זה לזה! הקרן לעזרה הדדית של המועצה

המועצה הקימה קרן שתאפשר הגשת בקשה לסיוע מצד תושבים הזקוקים לכך, בימים מורכבים אלה


"אנו מודעים לעומק המצוקה הכלכלית שנוצרה בעקבות נגיף הקורונה", אמר ראש המועצה, אייל בצר. "מחובתנו כנבחרי ציבור, לעזור ולתת יד למי שנפגע באופן המשמעותי ביותר ממשבר הקורונה, לכן אנחנו קוראים לכל מי שחש שהוא זקוק לסיוע, לפנות אלינו. זו שעתה היפה של הערבות ההדדית ואנו בעמק, ערבים זה לזה!"

"לשמחתנו, בימים אלה, אנו מקבלים פניות מבורכות מתושבים המעוניינים לתרום לגורם אחר, הנזקק לו יותר" הוסיפה מ"מ וסגניתו, דליה אייל "לכן, המועצה הקימה קרן סיוע למשפחות ולעצמאים בענפים לא פעילים, שנפגעו מהמשבר."

הקרן מנוהלת בידי גזבר המועצה וועדה, שמורכבת מבעלי התפקידים הבאים: מ"מ וסגנית ראש המועצה - יו"ר הוועדה; מנכ"ל המועצה; מ"מ מנהלת אגף קהילה ורווחה וראש מינהל ההכנסות. הוועדה בוחנת כל פנייה על פי קריטריונים ברורים.

הקריטריונים לקבלת תרומה לתושבי המועצה שנפגעו כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, מפורטים כאן.

ערבות הדדית