שרת התחבורה מירי רגב המליצה על הקמת שדה תעופה בינלאומי משלים בנגב ובכך אימצה את עמדת מטה הרשויות המשותף מהצפון ומהדרום

לאחר שנים ארוכות של חוסר הכרעה, הגיעה שרת התחבורה רגב להחלטה בנוגע להקמת שדה תעופה בינלאומי משלים לנתב"ג בדרום. זאת, בהמשך לפגישת ראש המועצה, אייל בצר, עם השרה, בשבוע שעבר


השרה מירי רגב הודיעה אתמול על שינוי כיוון אסטרטגי והנחתה על קידום שדה תעופה בינלאומי בדרום: ״שדה תעופה בדרום - צורך לאומי אסטרטגי״.

השרה הציגה שלושה עקרונות מנחים חדשים, בדיון שהתקיים אתמול, בנושא שדה התעופה השלישי - עקרונות שטרפו את הקלפים:

1. השרה הודיעה כי מדובר בהעדפה לאומית אסטרטגית - שדה התעופה צריך לקום בדרום ולא בצפון, באמרה: ״אי אפשר לבחון את הסוגיה דרך החור של הגרוש״.

2. השרה ביקשה מרת״א (רשות התעופה האזרחית) להציג עד סוף אוקטובר חלופה נוספת בדרום לשדה תעופה, ככל  שהשדה בנבטים לא יהיה ישים משיקולים אסטרטגים ביטחוניים.

3. עוד ביקשה השרה לבחון את מיקומי השדות המוצעים במיקומים שיאפשרו חיבור למסילה המזרחית, כחלק מחזונה של רגב לחיבור ישראל מצפון לדרום, שיאפשר פריחת תיירות בינלאומית בדרום.

בדיון השתתפו גורמי משרד הביטחון וצה״ל, גופי התעופה האזרחית ונתיבי ישראל.

ראש המועצה, אייל בצר אמר על החלטת שרת התחבורה: "אני רוצה להודות לשרה רגב על התמיכה והרוח הגבית במאבקנו ועל ההכרה בצרכי התעופה הדרושים לאזרחי ישראל. זהו צעד חשוב ומשמעותי בקידום הקמת שדה התעופה בדרום ובחזון הנגב, לצד שמירה על עמק יזרעאל במלוא הווייתו ותפארתו."

המועצה פועלת יחד עם פורום הרשויות המשותף בצפון ובדרום ועם מטה המאבק של התושבים, לקידום הקמת שדה תעופה בדרום, שיביא לתנופה ופיתוח הנגב מחד, וישמור על עמק יזרעאל מאידך.

מימין: שי יזרעאלי - סגן ראש המועצה, מירי רגב - שרת התחבורה, אייל במר - ראש המועצה