מסלולי אופניים בעמק


e-ירוק, קק"ל סינגל תמרת
e-ירוק, קק"ל סינגל כפר החורש
e-ירוק, קק"ל שבילי ריש לקיש והושעיה 
e-ירוק, קק"ל סינגל אלון הגליל - מורחב 
e-ירוק, קק"ל סינגל סובב גבעת אלה 
e-ירוק, קק"ל סינגל שמשית
e-ירוק, קק"ל סינגל הסוללים
e-ירוק, קק"ל פאמפטרק אלון הגליל 
e-ירוק, קק"ל מסלולי הרכיבה במרחב יערות נחל ציפורי
מרכז שטח אלון הגליל מסלולי אופניים שונים