תוכנית '100 הימים'

המועצה החלה בהטמעת התוכנית שמתמקדת בסוגיות דחופות, אשר עלו במהלך מלחמת 'חרבות ברזל'


'תוכנית 100 הימים' נוגעת להטמעת תהליכי שינוי במועצה בנושאי ליבה כך, שבתום מאה ימים ממועד תחילת כהונת המועצה הנבחרת, תוכל המועצה להתחיל ולפעול באופן יעיל ותכליתי לקידום הנושאים המהווים את תמצית השינוי במועצה.
התוכנית נהגתה מתוך צורך לספק מענה מיידי לסוגיות דחופות, שעלו במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' ואשר יש לתת להן קדימות ודחיפות בעבודה המועצה. תוכנית זו אינה מחליפה את תוכניות העבודה השוטפות של המועצה.

התוכנית מתייחסת לשלושה נושאים מרכזיים:

היערכות המועצה בתחום הביטחון וההיערכות לחירום:

מוכנות יישובי המועצה לשעת חירום, לרבות מיגון ויצירת שיתופי פעולה בין ישובים סמוכים באותו אשכול ובין מועצות וערים שכנות לסיוע בשעת אמת.

יצירת ביטחון לתושבי ותושבות העמק בחירום ובשגרה כך שניתן יהיה לקיים פעילויות בכל רחבי העמק, לרבות השטחים הפתוחים, במוגנות מלאה.

הובלת תכלול מובנה בין הגופים הפועלים במרחב והרשויות השונות הפועלות בתחום הביטחון לרבות משטרה, צבא, מג"ב וצוותי הצח"י ביישובים בשגרה, בעת חירום וביציאה ממצבי חירום.

אבטחת רציפות תפקודית של המועצה והיישובים בזמן חירום, מלחמה ושגרה

תוכנית העבודה שהטמעתה החלה, כוללת הקמתה של ועדת בטחון במליאה, אשר תפעל כל השנה ותלווה את פעילות אגף הביטחון והחירום. התוכנית תכלול את תפיסת הביטחון ותוכנית עבודה לטווח הקצר, הבינוני והארוך, בהתאם לאתגרים החדשים, הגדרת חלוקת העבודה בין היישובים, האשכולות והמועצה, איגום משאבים וידע עם כל הגופים האזוריים הרלבנטיים, מיפוי בשטח, ולימוד התפקוד של היישובים - בעת מלחמה ובעת שגרה - כולל  מענה לתרחישים שונים והיערכות מוגברת למתן מעטפת לאחר אירוע ביטחוני - טיפול, ליווי ושיקום תשתיות נפגעות וניהול מערכת החינוך בהתאמה.

אקטיביות, יוזמה וחיזוק ממשקי העבודה של המועצה עם הממשלה וזרועות הממשלה השונות לאחר המלחמה:

הטמעת תפיסה אקטיבית, לפיה המועצה יוזמת ומודעת למתרחש במשרדי הממשלה השונים, הממשק הרצוי עמם והיכולת לקבל תקצוב לפעילויות שונות.

תקצוב וסיוע למגזרים אשר נפגעו ישירות מהמלחמה.

מיסוד ממשקי עבודה ומנהלת מסודרת ל- 26 הרשויות הגובלות במועצה, לצורך גיבוש צרכים משותפים, איגום משאבים ויצירת חזית אחידה מול גורמי הממשל השונים.

הגדרת קווים מנחים להקמת מנהלת שטח משותפת לרשויות הגובלות במועצה, לטובת טיפול משותף במפגעים שונים.

תוכנית העבודה, שהטמעתה החלה, כוללת פגישות עם גורמים רלבנטיים בממשלה ובמשרדים השונים לצורך גיוס תקציבים ייעודיים לתחומים אשר נפגעו במלחמה, כגון: עסקים קטנים, חינוך, ביטחון ועוד; הטמעת מנגנוני עבודה אקטיביים וסדורים וקבועים מול משרדי הממשלה השונים; מיסוד 'שולחן עגול' הכולל נציגי רשויות וערים לצד גורמי ממשל ושותפים שונים; חיזוק המאבק נגד הקמת שדה תעופה אזרחי בינלאומי בעמק; הקמת קואליציות אזוריות לקידום סוגיות משותפות באזור - עמק יזרעאל כבירת החקלאות והאגרי-טק, משילות ואיכות סביבה.

שיתוף ומגדר – הטמעת מנגנוני שיתוף וקיום סדירויות עבודה של שותפות בתוך המועצה ובין המועצה ליישובים, לרבות הטמעת שוויון מגדרי בהנהלת המועצה ובתאגידיה:

הטמעה מיידית של מנגנוני תרבות ארגונית ופעילויות אשר יאפשרו שיח משתף ופתוחה מהווה תשתית לקבלת החלטות מועצתיות מהותיות, כבר במהלך 100 הימים הראשונים ובהמשך.

קידום פעילויות ייעודיות לעידוד נשים מרחבי המועצה לקחת חלק פעיל בעשייה המועצתית, במגוון נושאים ובמקביל - הצבת יעדים מדידים, השואפים לנוכחות נשים של 50:50 בתפקיד מפתח.

תוכנית העבודה שהטמעתה החלה, כוללת הטמעת מנגנוני שיתוף ציבור ברמת המועצה והיישובים. כנס שיתוף ציבור ראשון יתקיים כבר במהלך 100 הימים, המועצה תעודד ותלווה יישובים בתהליכי שיתוף ציבור, יפורסם קול קורא לנשים להקמת עתודת נשים ניהולית המעודדת נשים להצטרפות לוועדות, וועדים ופעילויות שונות בהקשר המוניציפאלי. היעד הוא להגיע לייצוג של 50:50 בגופי הניהול והוועדות השונות והמשך הטמעת תוכנית 'שווה ויותר' במועצה.

שלומית שיחור רייכמן - ראשת המועצה האזורית עמק יזרעאל: "התוכנית מבטאת מועצה מובילה ויוזמת, המספקת מענה מידי לסוגיות בוערות. התוכנית גובשה על ידי צוות מומחים ומומחיות, נשות ואנשי שטח וכוללת פירוט מטרות, יעדים ולוחות זמנים. כבר התחלנו בקידום והטמעת תוכניות העבודה, בעבודת המועצה.
תודה לליאת ויסבוך ולצוות המצוין בהובלת אבי סמוביץ', דליה אייל ועפרי רביב - על בניית תכנית יסודית ומעמיקה, שתספק את היכולת להתמודד מול האתגרים העומדים בפנינו, בעת הקרובה."

לפרטים נוספים ושאלות על התוכנית, ניתן לפנות לליאת ויסבוך 054-2346004 [email protected] 

ראשת המועצה שלומית שיחור רייכמן ומנהלת תכנית 100 הימים ליאת ויסבוך