"קשה באימונים – קל בקרב"

במועצה מחזקים את רמת הביטחון והמוכנות לחירום, בהכשרות לצוותי הצח"י והרב"שים


בשבוע החולף, נערכו שני מפגשי הכשרה ולמידה, שמטרתם שמירה על מוכנות לחירום בקרב צוותי החירום והביטחון במועצה וביישובים. זאת, במסגרת החשיבות הרבה שאנו רואים בשמירה על היערכות וכוננות הצוותים, כחלק מ'שגרת החירום' בה אנו נמצאים ובהנחה שהכנה יסודית מאפשרת התמודדות מיטבית עם אתגרי המחר.

התקיימה הכשרת סע"ר (סיוע עצמי ראשוני) בהשתתפותם של יותר מ- 30 מתנדבות ומתנדבים מצוותי הצח"י ביישובים, שהגיעו לשלושה ימי הכשרה, שכללו בין היתר אימון לחילוץ מהריסות וטיפול ראשוני בפצועים.

בנוסף, נערך כנס רב"שים בהשתתפות ניצב משנה ערן לוי – מפקד מרחב צפון החדש של מג"ב, סגן ניצב קצין אג"ם נפת עמקים במשטרה, קמב"ץ המרחב ונציג משרד ראש הממשלה.

במהלך הכנס, הועברה סקירה מודיעינית ואג"מית בנושא תרחישי הייחוס במרחב. כמו כן, הועבר חומר לימוד מקצועי למפקדי כיתות הכוננות והרב"שים ביישובים.

הכשרות אלה הנן חלק מפעילותם המשותפת של אגף חירום וביטחון  ואגף קהילה ורווחה במועצה האזורית עמק יזרעאל.

מטרתן של הכשרות אלה לחבר בין הפעילות של כוחות הביטחון הפועלים במרחב, לבין אגף החירום והביטחון במועצה, צוותי הצח"י (צוות חוסן יישובי), הרב"שים וחברי כיתות הכוננות. שכן, הם הראשונים להגיב לכל אירוע, והם גם המפתח לעמידתה האיתנה של המועצה במצבי חירום וחוסן תושביה.

ניר שנער - מנהל אגף ביטחון וחירום במועצה, אמר: "בהיערכותנו למצבי חירום, אנו פועלים מתוך נקודת ההנחה שבזמן אירועי חירום, תידרש מאתנו עצמאות מרבית והסתמכות בעיקר על כוחותינו ומשאבינו הפנים-מועצתיים. על כן, אנו פועלים כל העת לחיזוק המוכנות, גם באמצעות העברת הכשרות וידע מקצועי לצוותי החירום במועצה וביישובים. הנושא חשוב תמיד וביתר שאת, בעת הנוכחית."

שלומית שיחור רייכמן - ראשת המועצה, סיכמה: "כדי שנוכל לעמוד באתגרים שניצבים בפנינו, יישובינו צריכים להיות ערוכים, חזקים ועצמאיים. על כן, בכוונתנו להשקיע משאבים ואמצעים רבים בקידום החוסן הקהילתי ביישובים וחיזוק מוכנותם.

עלינו לספק את הכלים שיאפשרו מענה מיטבי בעת חירום והידוק השותפות בינינו, לבין צוותי הצח"י, הרב"שים וכיתות הכוננות ביישובים, אשר עושים לילות כימים להצלחת המשימה החשובה הזו - הצלת חיים ותפקוד בחירום.

אחת המטרות החשובות ב'תוכנית מאה הימים' שנתחיל להוביל כעת, עם כניסתי לתפקיד, היא היערכות המועצה בתחום הביטחון ומוכנותנו למצבי חירום. זאת, תוך ביצוע פעולות אקטיביות וחיזוק ממשקי העבודה של המועצה עם הממשלה והרשויות השונות, לטובת תושבות ותושבי העמק."

הדרכת סער לצוותי צחי (סיוע עצמי ראשוני)

כנס רבשים