אנו החתומים מטה, מאשרים למועצה האזורית עמק יזרעאל לפרסם תמונה של בני/בתי הקטין/ה,

אנו מאשרים לדוברות המועצה האזורית לפרסם התמונה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולהפיץ אותה לכלי תקשורת. 

 

Browser not supported

Browser not supported