סגן ראש המועצה - שי יזרעאלי

מ"מ יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה 'יזרעאלים'