מ"מ וסגנית ראש המועצה
דליה אייל בן-מנשה

תפקידים ואחריות על קידום נושאים בתחומים הבאים; 

  • קהילה ורווחה
  • חינוך בלתי פורמלי
  • ישובים
  • יו"ר הוועדה למניעת אלימות ברשות
  • ממונה על הטרדות מיניות ברשות
  • חברה בוועד המנהל 'מעברים בעמק'
  • חברה בוועד המנהל המכללה האקדמית עמק יזרעאל
  • חברת דירקטוריון כפר תקווה
  • חברה בוועדת ההיגוי שותפות גליל מרכזי