רישום לשנת הלימודים תשפ

הרישום לכיתות א' ולגני הילדים לשנת הלימודים התשפ"ב יחל ביום חמישי 14/01/2021 א' בשבט התשפ"א
ויימשך עד יום ראשון 14/02/2021 ב' באדר התשפ"א

גילאי הרישום
חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ב הם הילדים שנולדו בין התאריכים הבאים:

כיתה א'
י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

גני ילדים
גילאי 5                   
כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016
ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

גילאי 4 
ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

גילאי 3
י"ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018
כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018
 

שימו לב - כל ילד וילדה  מחוייבים ברישום מחודש! להרשמה לחצו כאן
  • הרישום המקוון מיועד לילדים הרשומים במנהל האוכלוסין כתושבי המועצה. לילדים חדשים ולילדי חוץ הרישום יתאפשר החל מתאריך 14.02.21
  • לא יתאפשר רישום של  ילדים שלא מלאו להם 3 שנים, לפי חוק לימוד חובה, כולל ילדים שנולדו בין התאריכים- 1-15/01/2019