'נספח ב
הודעה על מספר נציגי האזור במועצה (כאשר נקבע מודד כללי)

לכבוד:
תושבי האזור סואעד חמירה
במועצה האזורית עמק יזרעאל


הודעה על מספר נציגי האזור במועצה:

בהתאם לסעיף 17(ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958, הנני להודיע כלהלן:

  1. שר הפנים קבע כי המודד הכללי בבחירות למועצה האזורית עמק יזרעאל  שייערכו ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד, 31.10.2023 יהיה 900 (במספר) תשע מאות (במילים).

  2. מספר התושבים באזור סואעד חמירה הוא 187; מספר זה נמוך מהמודד הכללי שנקבע על ידי השר אך מאחר שאזור זה הינו ישוב הוא זכאי לבחור בנציג אחד למועצה.

     

רלוקה לייבוביץ צור
מנהלת הבחירות במועצה האזורית עמק יזרעאל

 

תאריך הפרסום: 5/9/2023