מושב, נוסד בשנת 1911

  • כתובת: מרחביה מושב, 1910500
  • דוא"ל מזכירות: [email protected] 
  • מזכירת ועד מקומי: לימוריה שפירא
  • יו"ר ועד מקומי: יניב שוורץ 
  • טלפון: 04-6363583
  • פקס: 04-6456049
  • אתר מרחביה מושב

מרחביה מושב

 

שם היישוב לקוח מפסוק בספר תהילים: "מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה".

רקע והתיישבות

בשנת 1910 הצליח יהושע חנקין לרכוש את אדמת פולה, שטח של 10,000 דונם ממזרח לתחנת הרכבת של פולה, היא אדמת מרחביה בעתיד.
זאת היתה רכישת קרקע ראשונה בעמק יזרעאל. שום גוף לא היה מיועד ליישב קרקע זו, ולכן החליטו המוסדות המיישבים לפנות לארגון "השומר" שישלח את אנשיו ל"קבוצת כיבוש" במקום.

לנציגיו התקיפים באזור של הממשל התורכי, ולמנהיגי הכפרים השכנים היתה התנגדות חזקה ליישוב היהודים במקום, מה עוד שארגון השומר גם לא היה מוכן לקבל את חסותם ולשלם להם כופר.

למרות זאת, באוקטובר 1910 עלתה למקום קבוצת כיבוש. אז נקבע גם שם המקום "מרחביה". בתחילת 1911 נזרעו התלמים הראשונים.
מתוך השטח שנקנה על ידי חנקין נמכר שטח של 3500 דונם לקק"ל להקמת יישוב קואופרטיבי - "הקואופרציה". אליהו בלומנפלד רכש 1000 דונם להקמת חוותו החקלאית, וחלקות נוספות נמכרו לאנשים פרטיים.

במרץ 1911 הגיעה למקום קבוצה ראשונה להקמת הקואופרציה ובראשה האגרונום שלמה דיק. אז גם החל בלומנפלד לבנות את חוותו. אליו הצטרפו רוכשי קרקע אחרים, ובמשך השנים 1912-1913 קמה מול הקואופרציה "המושבה". בין תושבי המושבה היתה קבוצת עולים מגלזגו, שהיו בעלי מלאכה.
מתחילת ההתיישבות ועד סופה של מלחמת העולם הראשונה עברו על היישוב הקטן תקופות קשות וסוערות, והוא עמד בהן עמידה איתנה.
לאחר הצהרת בלפור וגמר מלחמת העולם הראשונה התחילה תקופת העליה השלישית ועימה ההתיישבות בעמק יזרעאל. גם למושבה הקטנה מרחביה הצטרפו משפחות חדשות, כולל מהקואופרציה שהתפרקה בינתיים.

(חצר הקואופרציה לא נעזבה וקבוצות שונות עברו בה, עד שבשנת 1929 עלתה קבוצה של השומר הצעיר והקימה את הקיבוץ שאנו מכירים היום).

ב-1924 הפכה המושבה מרחביה מסיבות אידיאולוגיות וארגוניות למושב עובדים. המושב מנה כבר 40 משפחות בעלות יחידות חקלאיות, ועובדי ציבור. אחרי מלחמת העולם השנייה ומלחמת העצמאות הופרשו אדמות חקלאיות ונקלטו 22 משפחות עולים ליחידות משק בהרחבה החקלאית . היישוב מנה כבר כ-300 נפש והמשיך להתבסס על חקלאות.

בעקבות תהליכים כלכליים, ארגוניים וחברתיים אותם עברו המושבים בכל הארץ בסוף שנות השמונים האחרונות, שוב היתה מרחביה לחלוצה - ובראשית שנות התשעים הוקמה הרחבה שאינה חקלאית, ואל המושב הצטרפו עשרות משפחות חדשות. שאינה חקלאית, ואל המושב הצטרפו עשרות משפחות חדשות.

המושב מנה בשנת 2020 כ-780 נפשות.

תעסוקה

חקלאות: רפת, פלחה, פרחים, ירקות, פרדס ומטעים, חוות רכיבה טיפולית

תיירות: צימרים, גלריות

עסקים קטנים

חינוך

הגיל הרך: במושב

בי"ס יסודי: בית ספר אופקים בקיבוץ מרחביה

חטיבה ותיכון: בית ספר עמקים תבור בקיבוץ מזרע

שירותי בריאות

קופ"ח כללית 04-6592170