נא לציין ליד השם אם מדובר בכלב או בחתול
מין הכלב/החתול
מין הכלב/החתול (חובה) שדה חובה
מעוקרת/מסורס
מעוקרת/מסורס (חובה) שדה חובה
כלב מסוכן?
כלב מסוכן? (חובה) שדה חובה
כלב נחייה?
כלב נחייה? (חובה) שדה חובה
*אני מצהיר.ה כי כל הפרטים שרשמתי נכונים ומדויקים
*אני מצהיר.ה כי כל הפרטים שרשמתי נכונים ומדויקים (חובה) שדה חובה
*הורשעתי/לא הורשעתי בעבירות לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים, לפי חוק צער בעלי חיים או/ ו לפי סעיפים 338 (6) ו- 451 לחוק עונשין, התשלז 1977.
*הורשעתי/לא הורשעתי בעבירות לפי חוק הסדרת הפיקוח על כלבים, לפי חוק צער בעלי חיים או/ ו לפי סעיפים 338 (6) ו- 451 לחוק עונשין, התשלז 1977. (חובה) שדה חובה
*אני נותן.ת בזה את הסכמתי, לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמא 1981 שהמשטרה תמסור עלי מידע מן המרשם לעניין עבירות כאמור בסעיף הקודם.
*אני נותן.ת בזה את הסכמתי, לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמא 1981 שהמשטרה תמסור עלי מידע מן המרשם לעניין עבירות כאמור בסעיף הקודם. (חובה) שדה חובה
Browser not supported