ככל שהקייטנה לא תתקיים במבנה, יש לציין מיקום מדוייק
יש לתאר את מקור מי השתייה (קולר/תמי 4 וכיו"ב)
יש לציין את מקום איסוף האשפה
יש לפרט את המזון שיסופק בקייטנה
אספקת מזון תיעשה רק על ידי בעל/ת רישיון לכך
כיורים
כיורים (חובה) שדה חובה
שירותים סניטריים
שירותים סניטריים (חובה) שדה חובה
שירותים תקינים
שירותים תקינים (חובה) שדה חובה
נייר לניגוב ידיים
נייר לניגוב ידיים (חובה) שדה חובה
רשתות בחלונות
רשתות בחלונות (חובה) שדה חובה
תאורה
תאורה (חובה) שדה חובה
יש לצרף תוכנית יומית ורישיונות עסק - לכל פעילויות החוץ!
האם יש שימוש במתקני שחייה/רחצה?
האם יש שימוש במתקני שחייה/רחצה? (חובה) שדה חובה
אסור להשתמש במתקני שחיה ורחצה שאינם מאושרים ע"י משרד הבריאות. אם אין שימוש במתקני שחייה או רחצה נא לצרף הצהרה על כך.
Browser not supported