אנחנו שמחים שבחרתם להירשם לפעילויות מחלקת הנוער במועצה האזורית עמק יזרעאל.

הרישום מתבצע דרך מערכת MiniPay.

המערכת מאפשרת הרשמה ישירה של ההורים באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם לחתימתם על "אישור ההורים".

טרם ההרשמה נבקש את תשומת ליבכם למספר נקודות:

  1. הרישום הינו ייחודי לכל ישוב - לכן יש להקפיד ללחוץ על שם היישוב בקישור המתאים.

  2. הנחת אחים – בפעילויות שעלותן מעל 100 ₪, במעמד התשלום יש לרשום את שני האחים או יותר.

  3. קראו את נוהל הרשמה וביטול.