שמחים שבחרתם להירשם לפעילויות מחלקת הנוער במועצה!

הרישום מתבצע דרך מערכת MiniPay לפי ישובים - ראו בטבלה מטה
לביטול הרשמה - לחצו כאן |  נוהל הרשמה וביטול - לחצו כאן

המערכת מאפשרת הרשמה ישירה של ההורים, באמצעות כרטיס אשראי ובהתאם לחתימתם על טופס אישור ההורים.

טרם ההרשמה נבקש את תשומת ליבכם למספר נקודות:
  1. הרישום הינו ייחודי לכל ישוב, ולכן יש להקפיד לבחור את שם היישוב בקישור המתאים.

  2. הנחת אחים – 15% עבור פעילויות שעלותן 150 ₪ ומעלה, העלות הנמוכה מביניהן. במעמד התשלום יש לרשום את האחים הנוספים.

  3. קראו את נוהל ההרשמה והביטול.

תשלום לפעילות;