מטרה ורציונל להכנת תכנית '100 הימים'
 • הטמעת תהליכי שינוי במועצה בנושאי ליבה כך, שבתום מאה ימים ממועד תחילת כהונת המועצה הנבחרת, תוכל המועצה להתחיל ולפעול באופן יעיל ותכליתי לקידום הנושאים המהווים את תמצית השינוי במועצה
 • מענה מיידי לסוגיות דחופות אשר עלו במהלך מלחמת 'חרבות ברזל' ויש לתת להן קדימות ודחיפות בעבודה המועצה
 • תוכנית '100 הימים' אינה מחליפה את תוכניות העבודה של המועצה, אשר יגובשו בהמשך

ערכים מובילים שהנחו אותנו בגיבוש התכנית:

 • פרואקטיביות
 • תכנון ומוכנות
 • שותפות וכבוד לידע ולניסיון

התוצר:

 • תכנית עבודה הכוללת נושאים, פעילות נדרשת, לוחות זמנים, אחריות, תקציב יעדים ומדדי הצלחה
 • ניתן לקבל פירוט מלא של תוכנית העבודה, להערותיכם.ן

איך נבטיח שהתכנית תיושם בפועל?

 • מונתה מנהלת יישום והטמעה לתוכנית – ליאת ויסבוך
 • הוקמו צוותי היגוי וצוותים מקצועיים להטמעת התוכנית
 • נקבעו מנגנוני ניהול וישיבות סדורות לבחינת יעדים מול ביצוע, לרבות תקשור ויידוע הציבור על ההתקדמות
 • מליאת המועצה תהיה שותפה בתהליך
 • התהליך יובל על ידי הנהלת המועצה בשותפות עם המליאה, האגפים והמחלקות הרלבנטיות

התחומים שהוחלט לתת להם קדימות ולעסוק בהם בדחיפות ב-100 הימים הראשונים לכהונתה של ראשת המועצה:

 • מלחמת "חרבות ברזל" והמשמעויות המיידיות להערכות למצבי חרום ושגרה
 • אקטיביות, יוזמה וחיזוק ממשקי העבודה של המועצה עם הממשלה וזרועות הממשלה השונות לאחר המלחמה
 • שיתוף ומגדר - הטמעת מנגנוני שיתוף וקיום סדירויות עבודה של שותפות בתוך המועצה ובין המועצה לישובים, לרבות הטמעת שוויון מגדרי בהנהלת המועצה ובתאגידי המועצה

לפרטים נוספים ושאלות על התוכנית, ניתן לפנות לליאת ויסבוך 054-2346004 [email protected]