תושבות יקרות ותושבים יקרים,
המדינה ממשיכה לקדם את הקמת שדה התעופה בעמק למעלה מעשר שנים ואנו נלחמים ונלחמות באיוולת הזו בכל הכוח!
חשוב לנו לעדכן אתכם.ן במספר דברים:

  1. פרסום הכרזה על פי סעיף 77-78 לחוק התכנון והבניה

    סעיף 77-78 מטיל מגבלות תכנוניות רבות על העמק והרשויות באזור כולו, מדובר ב-637,000 דונם ב- 23 רשויות באזור, עליהן חלות ההגבלות שמשמעותן - חיסול החקלאות והרס העמקים. דיון המכריע בנושא סעיפים 77/78 בוועדה הארצית לתכנון ובנייה – נדחה, נעדכן על המועד החדש שייקבע. המדינה מעולם לא עשתה שימוש בסעיף זה על שטח כל-כך גדול מבלי לקיים שיח עם משרדי הממשלה השונים, ראשי הרשויות והגורמים הנוספים במרחב. אנו רותמים את כל הנהלות היישובים והאגודות החקלאיות לנושא ובנוסף, גופים רבים ביניהם; התנועה הקיבוצית, שולחן הארגונים, תנועת המושבים, ארגונים אזרחיים ורבים נוספים. לא ניתן להרוס את החקלאות והביטחון התזונתי של המדינה כולה בעת מלחמה. המועצה נערכת למאבק ארוך ונחוש באיוולת הזו, שתביא להרס האזור כולו! תודה מיוחדת למטה המאבק האזרחי שהנו שותף מלא למהלכים אלה.

  2. התנגדות המשרד להגנת הסביבה להקמת שדה תעופה ברמת דוד
    המשרד להגנת הסביבה, הגורמים המקצועיים והן השרה, קבעו שהקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל יוביל לפינוי ישובים והרס המרחב הכפרי באזור כולו.התסקיר מתאר באופן ברור את ההשלכות ההרסניות הסביבתיות הכבדות של הקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל על כלל אזור הצפון ועל הפגיעה הבריאותית הצפויה לתושבים.

למידע ופרטים בהרחבה על פי הנושאים: