הרשמה לכיתה ז'

 

 

הרישום לכיתות ז' לשנת הלימודים תשפ"ב יעשה השנה, לראשונה, באופן מקוון!

הרישום יחל ביום חמישי 18.03.2021 ויימשך עד יום רביעי 18.04.2021 

הרישום הינו לבתי הספר הבאים בלבד:

העמק המערבי – יפעת

עמקים תבור – מזרע

מקיף ויצו נהלל – נהלל

הרישום יתבצע על פי המיפוי היישובי בלבד.

גילאי הרישום
חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ב הם הילדים המסיימים כיתה ו' השנה, ילידי 2008/9

ברישום המקוון יכולים להירשם ילדים הרשומים במנהל האוכלוסין כתושבי מועצה בלבד! תושבים חדשים/תושבי חוץ, יכולים להגיש בקשה דרך אתר המועצה.

 להרשמה לחצו כאן