ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

בהתאם לחוק, משרד הפנים איננו אחראי על גביית מיסי ארנונה. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס. הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין, ביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק, בנוסף לרשות המקומית הסמכות לפרישת תשלומים או מחיקת חובות ארנונה.

רשות מקומית המעוניינת להעלות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי צו המיסים. 

צו המיסים לשנת 2023 מונגש - לחצו כאן
הנחות מארנונה לשנת 2023 - לחצו כאן


צו המיסים לשנת 2022 מונגש - לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2021 מונגש - לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2020 מונגש - לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2019 מונגש - לחצו כאן 
צו המיסים לשנת 2018 מונגש - לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2017 מונגש - לחצו כאן