ארנונה היא מס שנתי המוטל על תושבי המדינה המחזיקים בנכס ונגבה על ידי הרשות המקומית ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

בהתאם לחוק, משרד הפנים איננו אחראי על גביית מיסי ארנונה. על הגבייה אחראית הרשות המקומית, בה מצוי הנכס. הרשות המקומית רשאית לתת הנחה במיסי ארנונה בהתאם להוראות הדין, ביניהן: מבחן הכנסה, נכות ומעמד של אזרח ותיק, בנוסף לרשות המקומית הסמכות לפרישת תשלומים או מחיקת חובות ארנונה.

רשות מקומית המעוניינת להעלות את תעריפי הארנונה נדרשת לקבל את אישור שרי הפנים והאוצר לשינוי צו המיסים. 

צו המיסים לשנת 2024 - מסמך נגיש לחצו כאן

* צו המיסים לשנת 2024 טרם אושר על ידי מליאת המועצה. הצו יובא לאישורה, לאחר הבחירות


צו המיסים לשנת 2023 - מסמך נגיש לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2022 - מסמך נגיש לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2021 - מסמך נגיש לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2020 - מסמך נגיש לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2019 - מסמך נגיש לחצו כאן 
צו המיסים לשנת 2018 - מסמך נגיש לחצו כאן
צו המיסים לשנת 2017 - מסמך נגיש לחצו כאן