המנחת נבנה על ידי הבריטים. אורך המסלול כ- 2,400 מטר.

החברה הכלכלית מקדמת הכנת תב"ע (תכנית בנין עיר) שתסדיר את הפעילות בשדה, בהתאם לתמ"א 15 (תכנית מתאר ארצית לשדות תעופה) שהגדירה את השדה בדרג 4 .

בשדה פועלים כיום גורמים אזרחיים. בין היתר, שתי חברות ריסוס חקלאי, טייסת כיבוי אש, בית ספר לטיסה ומועדון דאייה.

לאתר מגידו תעופה לחצו כאן

מנחת מגידו