ריכוז מענה וסיוע לעסקים קטנים במועצה האזורית עמק יזרעאל

במענה לצרכים העולים מהשטח ולאור המציאות המורכבת, המועצה מקדמת מספר ערוצים בהם ניתן לסייע לעסקים הקטנים בתקופה זו.
הזרוע העיקרית של המועצה לתמיכה וסיוע לעסקים היא עמותת 'מעברים בעמק' המרכזת את הפעילות ומנגישה את הכלים השונים. מובן כי מרבית כלי הסיוע צריכים וגם יגיעו מהממשלה, ותפקידה של המועצה באמצעות מעברים בעמק' הוא לבצע חיבורים ולסייע לעסקים לממש כלים אלו.
במקביל ישנם ערוצים נוספים כגון מחלקת התיירות שמקדמים פרסום ויח"צ עבור העסקים התיירותיים בעמק.
המועצה (ורשויות נוספות) פנתה למשרד הפנים לקבל ת אישור לדחיית תשלומי הארנונה של העסקים הקטנים ובהתאם לאישור משרד הפנים המועצה תפעל על מנת להקל על העסקים גם בנושא זה.
בהתאם לבקשות שעלו המועצה בחנה את נושא הסיוע הכספי הישיר לעסקים. אולם אפשרות זו אינה ניתנת לביצוע לאור מגבלות החוק. יחד עם זאת, המועצה פועלת על מנת לגייס מענה כספי אחר ע"י קרנות סיוע מתורמים מחו"ל והנגשת המערכת הבנקאית (בעידוד המועצה) למתן מענקים והלוואות בתנאים מועדפים.

סיוע הניתן ע"י מעברים בעמק

  •  הדרכות ומתן כלים להתמודדות העסק בעת הזו
  •  ייעוץ פרטני וחיבור ליועצים נוספים בתחומים הנדרשים )פיננסי, עסקי, שיווקי וכו')
  •  הנגשת מידע רלוונטי לעסק 
  •  הנגשת מידע על הלוואות ופיצויים (כולל ליווי להגשת המסמכים במקרה הצורך(
  •  קידום ופרסום העסקים הקטנים במרחב לקהל המקומי והאזורי (בשבוע הבא יעלה קמפיין ייעודי לתקופה זו)
  •   קידום ופרסום אירועים שמתקיימים בעסקים מקומיים וכן ארגון אירועי מכירה
  •  פנייה לגיוס כספים לקניית שירותים מעסקים קטנים לטובת מפונים

ריכוז כל המידע הרלוונטי והמתעדכן עבור בעלי ובעלות עסקים - לחצו כאן

קיימות קבוצות עסקים בכל יישוב בהן עובר המידע. עסקים בישובים ללא קבוצה משויכים לקבוצה אזורית.
 לקבלת מידע על הטבות, הקלות וסיוע לעסקים - לחצו כאן

להגשת בקשות לקבלת הלוואות - לחצו כאן

מומלץ לכל העסקים הקטנים שמחזור הפעילות שלהם נפגע לעומת אוקטובר אשתקד, להגיש בקשה מקוונת
לקבלת פיצוי מהמדינה - להגשת בקשה - לחצו כאן

בעל/ת עסק המעונין בסיוע פרטני, במילוי בקשות או בהגשת מסמכים במטרה למצות זכויות באופן מיידי, מוזמן לפנות:
אורנה ברק יחזקאלי - 054-8111178 | [email protected]
אבישג כהן - 052-5832791 | [email protected]

לאתר 'מעברים בעמק' - לחצו כאן