יתוש

 תושבים יקרים,
המלצות להתמודדות עם מפגע יתושים בחצרות

בפתחו של הקיץ, מתרבה תפוצת היתושים בכל הארץ וגם באזורנו.
שני היתושים הנפוצים ביותר באזורנו הם הטיגריס האסיאני ויתוש הבית המצוי.

אופן הטיפול במפגע - ייבוש מקומות הדגירה של היתושים:
* בחצר הבית, יש לרוקן מקורות מים עומדים, כגון: תחתיות עציצים, שלוליות מי מזגנים, מי השקיה הנקווים במדשאות, במסלעות
* כלי מים לבעלי חיים: יש לרוקן ולהחליף כל יומיים
* יש להימנע מהשקיית יתר בגינות ולנקז כל מקור מים עומדים
* על מנת שפעילות המניעה תהיה יעילה, יש לוודא שגם השכנים פועלים בהתאם

למידע נוסף ודרכי התמודדות, היכנסו לאתר המשרד להגנת הסביבה 

המועצה, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ורשות ניקוז נחלים קישון, מבצעות ניטור במקורות מים עומדים בנחלים ותעלות, בשטחים הפתוחים, ברחבי המועצהמקור מים בו מתגלה מפגע, מטופל בהדברה ביולוגית.

אם נתקלתם במקור מים עומדים למשך זמן, ברחבי היישוב, יש לדווח למזכירות היישוב