אגף קהילה ורווחה
04-6520066/7

 

אגף קהילה ורווחה רואה בטיפול בילדים ובני נוער בסיכון את אחד מיעדיו המרכזיים. העבודה היא מערכתית ומשלבת את המשפחה, עו"ס היישוב וגורמים שונים בקהילה, לפי הצורך.

עו"ס לחוק נוער

עובד סוציאלי לחוק הנוער הינו  בעל הכשרה נוספת וייחודית המעוגנת במינוי מטעם שר הרווחה.
תפקידו של עו"ס לחוק הנוער הוא לסייע לילדים ובני נוער בסיכון ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להגן על שלומם וביטחונם הפיזי והנפשי.
כאשר נודע על קטין בסכנה, עו"ס לחוק הנוער בודק את מצבו של הקטין ואת יכולת ההורים או המשפחה לפתור את מצב המצוקה. לאחר מכן יבחנו עם המשפחה דרכי התערבות טיפולית שבאמצעותן ניתן יהיה להפסיק את מצבי הסיכון ולמנוע הישנותם.
 

תפקידו של עו"ס לפי חובת הדיווח (מתוך חוק העונשין): אם קיבל עו"ס לחוק הנוער דיווח על חשד שנעברה עבירה כלפי הקטין, עליו להעביר את הדיווח למשטרה או לבקש פטור מדיווח. לאחר מכן ילווה עו"ס לחוק הנוער את עבודת המשטרה ו/או את הקטין ומשפחתו על פי הצורך.
 

לימור פז
עו"ס לחוק הנוער
04-6520066/7
תמר מילמן
עו"ס לחוק הנוער
04-6520066/7

 

הועדה לתכנון טיפול והערכה

ועדות אלו מתקיימות באגף קהילה ורווחה במועצה לאורך השנה.

זהו מפגש של כל המערכות הנוגעות לטיפול וחינוך הילד (חינוך, בריאות שפ"י ורווחה). הדיון מתבצע תוך שותפות מלאה של ההורים ושל הילדים בהתאם לגילם ולמצבם.

 למידע על ילדים ובני נוער בסיכון באתר משרד הרווחה - לחץ כאן

מכתב להורים - הכנה לועדה לתכנון טיפול והערכה