הנחיות לאירועים מתחת ל- 500 משתתפים בשטח פתוח

בהתאם לרפורמה החדשה לרישוי עסקים אירוע מתחת ל 500 משתתפים פטור מהליך רישיון, והאחריות הבלעדית על האירוע היא על המפיק והמתכנן של האירוע.
מחלקת קידום ורישוי עסקים במועצה ממליצה לפעול לפי הכללים הבאים על מנת להבטיח את שלומם וביטחונם של המשתתפים.

1 . יש ליידע את השוטר הקהילתי ואחראי הביטחון מטעם היישוב.
2 . במקום שבו יופעלו זיקוקים חובה לדאוג לאישור רישיון מפעיל הזיקוקים ואישור חבלן משטרה .
3 . יש לידע את תחנת כיבוי האש הקרובה או מתנדבי הכיבוי ביישוב.
4 . יש להקצות סדרנים לפי גודל האירוע ובהתאם להנחיות המשטרה.
5 . יש לוודא נוכחות חשמלאי לאורך כל האירוע.
6 . יש לעדכן את צוות מגישי עזרה ראשונה/נהגי אמבולנס ביישוב (ככל שקיים).
7 . דוכני מזון – באירוע שבו מוגש מזון יש לפתוח פריט רישוי בנפרד מול מחלקת קידום ורישוי עסקים של המועצה האזורית עמק יזרעאל.
8. ככל שיש באירוע אלכוהול, יש לציין זאת בבקשה לרישיון עסק פריט רישוי 4.8
9. יש לעמוד בחוק תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אספות תשמ"ט 1989).

יודגש בזאת, כי גם אם האירוע מתחת ל 500 משתתפים, יש למלא את הטופס ולהחזירו למח' קידום ורישוי עסקים לא פחות מ 30 יום לפני האירוע.
לאחר בחינת הבקשה, מחלקת קידום ורישוי עסקים תחליט אם חלות הנחיות נוספות.

שם מלא

הריני להצהיר בחתימתי מטה כי האירוע הינו מתחת ל- 500 איש. 

Browser not supported